Chupa Chups nagradna igra 2018. “CHUPA CHUPS SKULL te nagrađuje”

Chupa Chups nagradna igra 2018. CHUPA CHUPS SKULL te nagrađuje

Sudjelujte u Chupa Chups nagradnoj igri i osvojite nagrade.

Za sudjelovanje je potrebno posjetiti stranicu skull.filir.hr, uploadati svoj fotografiju lica preko računalne aplikacije, te ostaviti svoje podatke unutar perioda trajanja nagradne igre (ime, prezime, e-mail, telefonski broj i adresu).

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„CHUPA CHUPS SKULL te nagrađuje“

Priređivač nagradne igre

Priređivač Filir društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Vijeća Europe 36, 32000 Vukovar, OIB: 66118697525 (u daljem tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru na području Hrvatske.

Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promidžba Chupa Chups skull proizvoda.

Trajanje nagradne igre

Trajanje Nagrade igre kreće od 12. listopada 2018. godine i traje do 02. studenog 2018. godine (uključivo). Nagrada će biti podijeljena u tri neprekidna vremenska perioda u sljedećim terminima:

Prvi krug 12.10.2018. – 18.10.2018.

Drugi krug 19.10.2018. – 25.10.2018.

Treći krug 26.10.2018. – 02.11. 2018.

Nagradni fond

Nagrade iz nagradnog fonda su sljedeće:

GLAVNA NAGRADA: 1 x Smartphone Samsung S7 G930F – MPC 3.514,00 kn

TJEDNE NAGRADE (po vremenskim krugovima i članka 3. ove nagradne igre): 15 x Slatki paket (jedan slatki paket uključuje 20 x ​3D Skull lizalica i 2 x skull čarapice) – MPC 15 x 101,08 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 5.030,20 kn.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi sudionici/fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ove nagradne igre. Za sudjelovanje je potrebno posjetiti stranicu skull.filir.hr, uploadati svoj fotografiju lica preko računalne aplikacije, te ostaviti svoje podatke unutar perioda trajanja nagradne igre (ime, prezime, e-mail, telefonski broj i adresu).

Sudionik prijavom na gornji način ulazi u nagradna izvlačenja koja će se odvijati u 3 kruga (navedena u članku 3. ovih Pravila), u kojima će se izvlačiti 5 x Slatki paket po svakom krugu (ukupno 3 x 5 Slatkih paketa), te finalno izvlačenje po završetku nagradne igre u kojemu sudionici mogu osvojiti Smartphone Samsung (naveden u članku 4. ovih pravila).

Pojedini sudionik može se samo jednom prijaviti s jednom e-mail adresom. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Nagradno izvlačenje

Nagradna izvlačenja održat će se 3 puta.

Dva puta će se izvlačiti samo dobitnici nagrada Slatki paketi (opisani u članku 4. ovih Pravila) i to u sljedećim datumima:

19.10. – izvlačenje 5 dobitnika Slatkih paketa

26.10. – izvlačenje 5 dobitnika Slatkih paketa

Treći put (06.10.) će se izvlačiti 5 dobitnika Slatkih paketa, kao i jedan dobitnik glavne nagrade (Smartphone Samsung – opisan u članku 4. ovih Pravila). Prvo će se izvući dobitnici trećeg kruga (5 Slatkih nagrada), a nakon toga i dobitnik glavne nagrade.

Svi sudionici (i oni koji su osvojili Slatke pakete), sudjeluju u izvlačenju za Glavnu nagradu.

Izvlačenja će se odvijati elektronskim putem, slučajnim softverskim odabirom iz baze pristiglih prijava. U slučaju manjeg broja sudionika od ukupnog broja nagrada, nagrade će slučajnim odabirom softverskom aplikacijom biti dodijeljeni prijavljenom broju sudionika.

U izvlačenju tjednih nagrada sudjeluju svi sudionici koji su poslali valjanu prijavu sukladno pravilima ove nagradne igre, a u razdoblju navedenom za to nagradno izvlačenje. Jedna osoba može dobiti najviše dvije nagrade (jedan Slatki paket i jednu glavnu nagradu).

Nagrade će se slati poštanskim putem ili dostaviti na adresu dobitnika, na adresu navedenu u prijavi na Nagradnu igru, najkasnije 7 dana od objave dobitnika (članak 7.). Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti osobnu iskaznicu, te svojim potpisom potvrditi da je preuzeo nagradu; time prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. U slučaju da je dobitnik maloljetan, nagradu u njegovo ime može preuzeti staratelj, roditelj ili punoljetna osoba u rodbinskoj vezi s dobitnikom i istom adresom prebivališta.

Svih 16 nagrada će biti izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je na ispravan način sudjelovala u nagradnoj igri, te ostavila potpune kontakt podatke.

Nagradna izvlačenja odvijat će se prema gore navedenim datumima u sjedištu operatera nagradne igre NI-NA digital solutions d.o.o., OIB: 83778913358, na adresi Radnička 47 u Zagrebu pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača. O svakom izvlačenju biti će sastavljen zasebni zapisnik koji sadrži: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Objava dobitnika

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi skull.filir.hr u roku od 8 dana od svakog nagradnog izvlačenja, a Priređivač je u obavezi da svakog dobitnika u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslano u prijavi. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje. Obavijest o primitku i preuzimanju nagrade komunicirat će se telefonski (ako je moguće), a potom će biti poslana pisana obavijest dobitnicima (e-mailom). Dobitnicima će nagrade biti poslane poštom ili dostavljene na kućnu adresu. Ako dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 15 dana od slanja roku, priređivač ga je dužan po povratu ponovno u roku od 8 (osam) dana poslati o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrade, koji ne može biti kraći od osam dana niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Obrada osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem prijave, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja daju privolu Priređivaču da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka slanjem zahtjeva na e-mail adresu [email protected] Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika ili u slučaju legitimnog interesa za dulje zadržavanje (npr. spor). Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, prigovor ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg pisanog zahtjeva na adresu Priređivača nagradne igre. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i neregularne prijave kao i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo popunjene prijave.

Objava Pravila nagradne igre i nadležnost suda

Objava Pravila nagradne igre biti će objavljena na web adresi skull.filir.hr prije početka nagradne igre. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je sud u Zagrebu.

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice skull.filir.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Valjanost pravila nagradne igre

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre. Priređivač: Filir d.o.o.

Link natječaja

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment