Kandit No Guilt nagradna igra 2020.

Ocijeni post

P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E

„Uz Kandit No Guilt budi fit i osvoji vrijedne nagrade!“


1. Priređivač nagradne igre: KANDIT.d.o.o., Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, Hrvatska.

2. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge GELD DATA d.o.o., osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

3. Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, GELD DATA d.o.o. OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb 10000 (dalje u tekstu „Administrator“). Ugovor o suradnji priložen je uz zahtjev za odobrenje priređivanja nagradne igre.

4. Svrha nagradne igre: promidžbeni učinak proizvoda KANDIT u svim prodajnim objektima na teritoriju RH.

Trajanje nagradne igre

5. Trajanje nagradne igre: Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima: Kandita d.o.o. www.kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska. Nagradna igra traje od 15. rujna 2020. 00:00:00 sati do 31. listopada 2020. do 23:59:59 sati.

Nagrade

6. Nagradni fond:
1-3. nagrada: Garmin Fenix 6 Smart Watch, pojedinačne vrijednosti 4.690,00 kn (ukupna vrijednost 14.070,00 kn)
4-6. nagrada: GoPro HERO 8 Black sport kamera, pojedinačne vrijednosti 3.399,00 kn (ukupna vrijednost 10.197,00 kn)
7-9. nagrada: MS Energy E-romobil Neutron N3 bijela, pojedinačne vrijednosti 3.299,90 kn (ukupna vrijednost 9.899,70 kn)
10-29. nagrada: poklon paketi Kandita, pojedinačne vrijednosti 100,00 kn (ukupna vrijednost 2.000,00 kn)
30-49. nagrada: poklon paketi Saponije, pojedinačne vrijednosti 100,00 kn (ukupna vrijednost 2.000,00 kn)

Ukupni fond nagrada iznosi 38.166,70 kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac.

Uvjeti za sudjelovanje

7. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz točke 8. ovih pravila, osim radnika Kandita d.o.o. te članova njihove uže obitelji.

Način sudjelovanja

8. Način sudjelovanja: U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu izvrše kupnju od minimalno 20,00 kn, bilo kojeg od slijedećih KANDIT NO GUILT proizvoda: KANDIT PURE DARK NO SUGAR ADDED 80 g, KANDIT DARK NO SUGAR ADDED 80 g, KANDIT DARK NO SUGAR ADDED BLACKBERRY 80 g, KANDIT ALMOND NO SUGAR ADDED 80 g, KANDIT MILK NO SUGAR ADDED 80 g, KANDIT DARK NO SUGAR ADDED BAR 30 g, KANDIT DARK ALMONDS NO SUGAR ADDED DRAGEE 80 g, KANDIT DARK HAZELNUTS NO SUGAR ADDED DRAGEE 80 g, KANDIT MILK ALMONDS NO SUGAR ADDED DRAGEE 80 g i KANDIT MILK HAZELNUTS NO SUGAR ADDED DRAGEE 80 g.

9. Nakon kupovine proizvoda potrebno je poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60478: Ključnu riječ KANDIT, broj računa, ime i prezime, adresa i grad (npr. KANDIT 1234/123/1, Ivan Horvat, Osječka bb, 31000 Osijek). Cijena SMS-a je 2,40 kn (PDV uključen).Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Isti račun moguće je prijaviti samo jednom. Isti korisnik u nagradnoj igri može sudjelovati s više računa, ali jedan korisnik može dobiti najviše 1(jednu) nagradu. Sudionici nagradne igre moraju do kraja nagradne igre čuvati račun te na zahtjev Priređivača nagradne igre isti pokazati. Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem SMS-ova, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Izvlačenje

10. Nagradno izvlačenje: Izvlačenje imena dobitnika nagrada održat će se 03.11.2020. u 11:00 sati, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno 31.10.2020.g. do 23:59:59 sati. Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem SMS poruka, nasumičnim odabirom putem računala u prostorima Kandita d.o.o. Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Kandita d.o.o.

Objava dobitnika

11. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada: Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama www.kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Kandit i Facebook stranici Kandit najkasnije 2 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave, a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

12. Dostava zapisnika:
Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

13. Rok za podizanje nagrada:
30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.

14. Preuzimanje nagrada:
Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti originalni račun na kojem je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 8. ovih Pravila, a koji je naveden u SMS poruci. Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obavješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

15. Korištenje osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:
Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, OIB: 71007296189
Kontakt: 031/512- 512 , [email protected]

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Osobne podatke, Priređivač neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima kojii se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

16. Rješavanje sporova:
U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

17. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti:
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

18. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:
Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja.

19. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova Pravila nagradne igre.

Poveznica

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment