Konzum nagradna igra Nova godina u New Yorku!

Konzum nagradna igra Nova godina u New Yorku!

Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite put u New York

Vrijeme je za izlazak godine. Zato vas vodimo u glavni grad za izlaske – New York. Kupite minimalno 2 bočice Miller Genuine Draft 0,33L i možda baš vi Novu godinu provedete plešući u New Yorku! Pošalji SMS na broj 60478 (2,40 kn/SMS) s ključnom riječi MGD, broj računa, ime i prezime te adresu ili prijavite svoje podatke na www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku/i ne zaboravite sačuvati račun do izvlačenja!

Kako bi sudjelovanje u nagradnoj igri bilo valjano, kupac je dužan sačuvati original računa do nagradnog izvlačenja kao potvrdu kupnje Miller Genuine Draft piva navedenog u članku 4. ovih Pravila.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
MILLER GENIUNE DRAFT – NAGRADNA IGRA
„Nova Godina u New Yorku!“

Zagreb, 19. rujna 2018.

Članak 1.
PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre je Zagrebačka pivovara d.o.o. za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, MB: 3214435 OIB: 83771985821 u suradnji s KONZUM d.d. iz Zagreba, Marijana Čavića 1a, OIB: 29955634590, MB:3280756.

Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja i provođenja nagradne igre je promidžba robne marke Miller Genuine Draft.

Članak 3.
PODRUČJE I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje na području Republike Hrvatske u svim prodajnim mjestima Konzum d.d. uključujući i Konzum Online/Konzum KLIK. Nagradna igra započinje u 00:00h 27. rujna 2018. godine i traje do 23:59 h dana 06. studenog 2018. godine.

Članak 4.

PROIZVODI/PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi/pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri su:

Miller Genuine Draft pivo 0,33L , nepovratna staklena boca

Članak 5.

NAGRADE I MEHANIZAM NAGRADNE IGRE

5.1. NAGRADE
Ukupan fond nagrada nagradne igre se sastoji od sljedećih nagrada:

Putovanje za dvije osobe u New York

5.1.1 NAGRADE
Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:
a) Prva nagrada: „Putovanje za dvije osobe u New York“ ukupno 1 (jedna) nagrada

Nagrada obuhvaća:
Period: 29.12.2018-04.01.2019.
o prijevoz zrakoplovom prema programu (ekonomska klasa)
o sve zrakoplovne i sigurnosne pristojbe zračnih luka
o boravak na osnovi 5 noćenja u hotelu DOUBLETREE METROPOLITANE BY HILTON u centru Manhattan-a u dvokrevetnim sobama
o transfer na relaciji zračna luka JFK – hotel – zračna luka JFK prema programu
o svi razgledi prema programu u pratnji pratitelja putovanja
o cjelodnevni fakultativni izlet u Washington sa pratiteljem putovanja potrebno min 10 prijavljenih
o New York city pass za TOP atrakcije New Yorka
o Organizirani izlet u jedan od najpoznatijih Premium Outleta – carstvo shoppinga, potrebno min 10 prijavljenih
o policu putnog zdravstvenog osiguranja uz osiguranje od otkaza putovanja
o licenciranog pratitelja putovanja iz Zagreba
o jamčevinu i troškove organizacije putovanja

Nagrade ne obuhvaćaju:
ishođenje i trošak ishođenja vize za SAD, ulaznice za objekte koji nisu navedeni u programu, obroke, pića uz obroke, osobne
troškove tijekom putovanja, napojnice lokalnim davateljima usluga, doplatu za jednokrevetnu sobu
VAŽNA NAPOMENA: Dobitnik nagrade i njegov pratitelj dužni su sami ishoditi vizu za Sjedinjene Američke Države. Organizator ne odgovara niti snosi bilo kakav trošak u slučaju nemogućnosti realizacije nagradne igre uslijed nepravovremenog dobivanja vize.

5.2. MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
Mehanizam nagradne igre je sljedeći:
Kupovinom minimalno 2 bočice proizvoda Miller Genuine Draft, na bilo kojem prodajnom mjestu Konzum d.d. i Konzum KLIK, kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Kupac može sudjelovati u nagradnoj igri na dva načina ali uvijek sa novim brojem računa, putem SMSa ili prijavom na web stranici www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku/.

Za svaku kupnju navedenog proizvoda/pakiranja, kupac šalje tekstualnu SMS poruku sadržaja: MGD, broj računa, ime, prezime i adresa kupca na broj 60478.
Cijena jedne SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

Drugi način prijave podataka je putem web stranice www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku/.
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja posebnih znakova kao što su hrvatska slova (npr. č, ć, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva i biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Nakon slanja SMS poruke sa svim podacima, kupac će primiti SMS poruku sadržaja:
„Postovani, hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.
U slučaju slanja SMS poruke bez broja računa ili u slučaju slanja SMS poruke u kojoj nije moguće prepoznati broj računa, kupac će primiti SMS poruku sadržaja:
“ Postovani, broj racuna je neispravan. Racun treba biti u formatu XXXXX-XXX-XX.
Molimo pokusajte ponovno.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.

Nakon prijave putem web-a sa svim potrebnim ispravno upisanim podacima, kupcu će
biti prikaza poruka sadržaja: „Poštovani, hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“
U slučaju nepotpune prijave putem web-a, bez broja računa ili u slučaju ne popunjavanja nekog od polja, kupcu će se prikazati poruka:
“ Potrebno je unijeti sve tražene podatke.“
U slučaju prijave putem web-a, ukoliko kupac krivo upiše broj mobitela, ili upisani broj
mobitela nije uopće broj, uz polje za unos broja ispisuje se: „Provjerite broj mobitela“.
U slučaju prijave putem web-a, ako je upisani broj mobitela duži od 7 ili kraći od 6
znakova, uz polje za unos broja ispisuje se: „Dozvoljena duljina je 6 ili 7 znakova.“
U slučaju prijave putem web-a, ukoliko upisani broj računa nije u ispravnom (fiskalnom)
formatu, uz polje za unos računa ispisuje se: „Broj računa je neispravan. Račun treba biti
u formatu XXXXX-XXX-XX.“
U slučaju prijave putem web-a, ukoliko su svi upisani podaci ispravni, ali broj računa je
već evidentiran za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri, bilo da je zaprimljen SMS-om ili
prethodno web-om, u poruci koja se prikazuje nakon slanja prijave ispisuje se: „Ovaj broj
računa je već jednom iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri i ne može se koristiti
više puta. Molimo probajte s drugim brojem računa.“
U slučaju prijave putem web-a sa svim potrebnim, ispravno upisanim podacima, kupcu će
biti prikazana poruka sadržaja: „Hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“

Kako bi sudjelovanje u nagradnoj igri bilo valjano, kupac je dužan sačuvati original računa do nagradnog izvlačenja kao potvrdu kupnje Miller Genuine Draft piva navedenog u članku 4. ovih Pravila.

Priređivač ne preuzima odgovornost za neispravne podatke.

U slučaju jednokratne kupovine više od 2 bočice proizvoda koja sudjeluju u nagradnoj igri kupac može poslati samo jednu tekstualnu SMS poruku za sudjelovanje u nagradnoj igri ili se može samo jednom prijaviti putem web-a, uz napomenu da ukoliko kupac sudjeluje u nagradnoj igri putem slanja SMS-a poruka, tada kupac ne može s istim računom sudjelovati i putem web-a .

Dobitnici nagrade se izvlače iz svih pristiglih tekstualnih SMS poruka poslanih na broj 60478 i prijava putem weba na stranici
www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku, nasumičnim odabirom.

Svaki od sudionika nagradne igre ima pravo sudjelovati s neograničenim brojem poslanih SMS poruka i/ili prijava putem weba, ali svaki put sa novim brojem računa. Svaki pojedini broj računa može se poslati/prijaviti samo jednom. Ako isti broj računa bude ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona i/ili ukoliko bude prijavljen više od jednog puta putem weba, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

U tom slučaju kupac će primiti poruku sadržaja: „Poštovani, ovaj broj računa je već jednom iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri i ne može se koristiti vise puta. Molimo probajte s drugim brojem.“

Izvlačenje nagrada će biti obavljeno uz prisustvo tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se 07. studenog 2018. godine u prostorijama Priređivača, Zagrebačka pivovara d.o.o., na lokaciji Ilica 224, Zagreb, uz prisustvo predstavnika Priređivača.

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

5.3. POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJEM NAGRADE
Sve nagrade koje će biti podijeljene tijekom trajanja nagradne igre navedene su u članku 5. stavak 5.1 ovih Pravila.
Priređivač je obvezan obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Procedura za preuzimanje nagrade i ostvarivanje prava dobitnika navedena je kako slijedi:
a) dobitnici nagrade „Putovanje za dvije osobe u New York“ će nagradu preuzeti osobno ili poštom, u dogovoru sa Zagrebačkom pivovarom.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je obvezan dati na uvid dokaz identiteta koji odgovara podacima navedenim u poslanoj SMS poruci, te original računa navedenog u SMS poruci ili onom prijavljenom na web stranici.

Nagrade navedene pod a) u članku 5. podstavak 5.1.1 se moraju preuzeti u roku od 30 (slovima: trideset) dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 (slovima: osam) dana za podizanje nagrade.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada, ishođenjem vize iz članka 5. ovih Pravila.
Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju.

Članak 6.
BROJ RAČUNA

Nagrade će biti uručene nakon ispitivanja istovjetnosti izvučenog dobitnog broja računa s brojem originala računa koji su sudionici, odnosno dobitnici dužni sačuvati do dana preuzimanja nagrade. Krivotvoreni brojevi računa ili brojevi računa s neovlaštenim promjenama bit će smatrani nevažećima.

Članak 7.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni državljani RH osim zaposlenika Zagrebačke pivovare d.o.o., zaposlenika članica Konzum d.d. i Konzum KLIK, zaposlenika tvrtki koje sudjeluju u organizaciji ove nagradne igre te članova njihovih užih obitelji.

Članak 8.
POTRAŽIVANJE SUDIONIKA NAGRADE IGRE

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo od Zagrebačke pivovare d.o.o. ili ostalih tvrtki koje sudjeluju u organizaciji nagradne igre zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovom Pravilniku. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
Sudjelujući u nagradnoj igri, svi sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

Članak 9.
ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA

Priređivač ne preuzima odgovornost u svezi eventualnih sporova oko prava na raspolaganje nagradama.

Članak 10.
DODATNA DAVANJA

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s osvojenom nagradom u ovoj nagradnoj igri. Dobitnik snosi trošak ishodovanja vize za potrebe putovanja.

Članak 11.
POTVRDE O PRIMITKU NAGRADE

Pri preuzimanju nagrada, dobitnici će potpisati posebne potvrde o primitku nagrada čime prestaju sve daljnje obveze Zagrebačke pivovare d.o.o. prema njima.

Članak 12.
PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNE IGRE

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime i prezime, slika, video i audio materijal primanja nagrade i sl., mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez ograničenja.

Sudionici nagradne igre suglasni su da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke navedene u ovoj nagradnoj igri te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.

Članak 13.
VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da Zagrebačka pivovara prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovoj nagradnoj igri (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja,

Zagrebačka pivovara čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka nagradne igre, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.
Zagrebačka pivovara će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:
1. Kontaktiranje sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
2. Dostavljanja nagrade sudioniku

Članak 14.
PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici nagradne igre imaju pravo:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je
Zagrebačka pivovara pripremila.
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Zagrebačka pivovara
pohranila.
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da
se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Zagrebačka pivovara prikupila i obrađuje.

Članak 15.
OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Zagrebačka pivovara neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o sudionicima s povezanim tvrtkama. Zagrebačka pivovara pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u
ime Zagrebačke pivovare i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Zagrebačka pivovara je ovlaštena otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 16.
NEPREUZETE NAGRADE

Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagrade u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, kao ni u naknadnom roku iz članka 5. stavak 5.3. ovih Pravila, dobitnici gube pravo na nagradu, i Zagrebačka pivovara d.o.o. će postupiti sukladno članku 15. iz Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 17.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

U slučaju djelovanja više sile, Zagrebačka pivovara d.o.o. može prekinuti nagradnu igru i ranije nego je ovim Pravilnikom predviđeno.

Članak 18.
OBJAVA DOBITNIKA

Rezultati izvlačenja, odnosno dobitnici svih podijeljenih nagrada biti će objavljeni na web stranici www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku/ najkasnije osam dana po završetku izvlačenja dobitnika.

Članak 19.
NADLEŽNOST SUDA

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni s ovim pravilima. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 20.
PRAVILA NAGRADNE IGRE

Informacije o nagradnoj igri potrošači mogu pronaći na
a) internetskoj stranici Ožujskog piva www.zagrebackapivovara.hr, te na www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku/
b) promotivnim materijalima nagradne igre izloženim na prodajnim mjestima članica
Konzum d.d.
c) radnim danom od 9 do 15 sati na besplatnom broju telefona 0800 300 800
PRAVILA NAGRADNE IGRE bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web stranicama www.zagrebackapivovara.hr/nova-godina-u-new-yorku

Link natječaja

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

 

 

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment