Konzum Staropramen nagradna igra 2020: UHVATI TRENUTAK

Konzum Staropramen nagradna igra 2020: UHVATI TRENUTAK

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Staropramen i Konzum- NAGRADNA IGRA
„UHVATI TRENUTAK – NOVOM VRHUNSKOM KAMEROM!“

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Članak 1.
PRIREĐIVAČ


Priređivač nagradne igre je Zagrebačka pivovara d.o.o. za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, MB: 3214435 OIB: 83771985821 u suradnji s KONZUM plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB: 62226620908, MB:04939026.

Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE


Svrha organiziranja i provođenja nagradne igre je promidžba robne marke Staropramen, odnosno proizvoda iz portfolija navedene robne marke.

Članak 3.
PODRUČJE I TRAJANJE NAGRADNE IGRE


Nagradna igra se priređuje na području Republike Hrvatske u svim prodajnim mjestima KONZUM plus d.o.o., uključujući i Konzum.hr /web prodavaonica. Nagradna igra započinje u 00:00 h 29. lipnja 2020. godine i traje do 23:59 h dana 26. srpnja 2020. godine.

Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA


Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni državljani RH osim zaposlenika Zagrebačke pivovare d.o.o., zaposlenika KONZUM plus d.o.o / Konzum.hr /web prodavaonica, zaposlenika tvrtki koje sudjeluju u organizaciji ove nagradne igre te članova njihovih užih obitelji.

Članak 5.
PROIZVODI/PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi/pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri su:

Brand/Robna marka Vrsta pakiranja Oznaka količine pakiranja
Staropramen Limenka 0,5L
Staropramen Dark Limenka 0,5L
Staropramen Limenka, multipakiranje 4 x 0,5L
Staropramen Povratna boca 0,5L

Članak 6.
NAGRADE I MEHANIZAM NAGRADNE IGRE

6.1. NAGRADE
Ukupan fond nagrada nagradne igre se sastoji od sljedećih nagrada:

Nagrada Broj nagrada Pojedinačna vrijednost nagrade (uključujući PDV) Dan izvlačenja
Mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB 10 10.499 kn 28.07.2020.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda ove nagradne igre iznosi: 104.990 kn s uključenim PDV-om.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo od Zagrebačke pivovare d.o.o. ili ostalih tvrtki koje sudjeluju u organizaciji nagradne igre zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
Sudjelujući u nagradnoj igri, svi sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

6.1.1 VRSTE NAGRADA
Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:

NAGRADE:

a) Mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB – jedna nagrada podrazumijeva jedan (1) mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB

Kupovinom na jednom računu bilo kojeg proizvoda iz obitelji Staropramen naveden u članku 5. ovih Pravila, u svim prodajnim mjestima Republike Hrvatske i Konzum.hr /web prodavaonice, kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

6.2. MEHANIZAM NAGRADNE IGRE

Mehanizam nagradne igre je sljedeći:

Kupovinom proizvoda Staropramen piva ili iz obitelji Staropramen navedenih u članku 5. ovih Pravila, na bilo kojem prodajnom mjestu Konzum plus d.o.o./ Konzum.hr, kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Kupac može sudjelovati u nagradnoj igri na dva načina ali uvijek s novim brojem računa, putem SMS- i prijavom preko web stranice.

Za svaku kupnju navedenih proizvoda/pakiranja, kupac šalje tekstualnu SMS poruku sadržaja: KONZUM, broj računa, ime, prezime, adresa i grad kupca na broj 60050. Cijena jedne SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).

Drugi način prijave podataka je putem web stranice www.staropramen.com/hr/promotions/konzum-nagradna-igra .

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja posebnih znakova kao što su hrvatska slova (npr. č, ć, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva i biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Nakon slanja SMS poruke sa svim podacima, kupac će primiti SMS poruku sadržaja: „Postovani, hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.

U slučaju slanja SMS poruke bez broja računa ili u slučaju slanja SMS poruke u kojoj nije moguće prepoznati broj računa, kupac će primiti SMS poruku sadržaja:
„Postovani, broj racuna je neispravan. Racun treba biti u formatu XXXXX-XXX-XX. Molimo pokusajte ponovno.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.

Svaki pojedini broj računa može se poslati/prijaviti samo jednom. Ako isti broj računa bude ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona i/ili ukoliko bude prijavljen više od jednog puta putem weba, ta će prijava biti proglašena nevažećom te će u tom slučaju kupac će primiti poruku sadržaja:
„Postovani, ovaj broj racuna je vec jednom iskoristen za sudjelovanje u nagradnoj igri i ne moze se koristiti vise puta. Molimo probajte s drugim brojem.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.

Nakon prijave putem web-a sa svim potrebnim ispravno upisanim podacima, kupcu će biti prikaza poruka sadržaja:
„Poštovani, hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“

U slučaju nepotpune prijave putem web-a (bez ključne riječi, broja računa, imena i prezimena, potpune adresa kupca, broja mobitela te e-mail adrese), kupcu će se prikazati poruka: “Potrebno je unijeti sve tražene podatke.“

U slučaju prijave putem web-a, ukoliko kupac krivo upiše broj mobitela, ili upisani broj mobitela nije uopće broj, uz polje za unos broja ispisuje se: „Provjerite broj mobitela“.

U slučaju prijave putem web-a, ako je upisani broj mobitela duži od 7 ili kraći od 6 znakova, uz polje za unos broja ispisuje se: „Dozvoljena duljina je 6 ili 7 znakova.“

U slučaju prijave putem web-a, ukoliko upisani broj računa nije u ispravnom (fiskalnom) formatu, uz polje za unos računa ispisuje se:
„Broj računa je neispravan. Račun treba biti u formatu XXXXX-XXX-XX.“

U slučaju prijave putem web-a, ukoliko su svi upisani podaci ispravni, ali broj računa je već evidentiran za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri, bilo da je zaprimljen SMS-om ili prethodno web-om, u poruci koja se prikazuje nakon slanja prijave ispisuje se:
„Poštovani, ovaj broj računa je već jednom iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri i ne može se koristiti vise puta. Molimo probajte s drugim brojem.“

Kako bi sudjelovanje u nagradnoj igri bilo valjano, kupac je dužan sačuvati original računa do nagradnog izvlačenja kao potvrdu kupnje proizvoda Staropramen piva ili iz obitelji Staropramen u bilo kojem pakiranju navedenog u članku 5. ovih Pravila.

Priređivač ne preuzima odgovornost za neispravne podatke.

U slučaju jednokratne kupovine bilo kojeg pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri kupac može poslati samo jednu tekstualnu SMS poruku za sudjelovanje u nagradnoj igri ili se može samo jednom prijaviti putem web-a uz napomenu da ukoliko kupac sudjeluje u nagradnoj igri putem slanja SMS-a poruka, tada kupac ne može s istim računom sudjelovati i putem web-a.

Svaki od sudionika nagradne igre ima pravo sudjelovati s neograničenim brojem poslanih SMS poruka i/ili prijava putem weba, ali svaki put sa novim brojem računa. Ako isti broj računa bude ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona i/ili ukoliko bude prijavljen više od jednog puta putem weba ta će prijava biti proglašena nevažećom.

6.3. IZVLAČENJE DOBITNIKA

Iz baze svih poslanih SMS poruka pristiglih tijekom jednog trajanja nagradne igre i prijava putem weba na stranici www.staropramen.com/hr/promotions/konzum-nagradna-igra metodom slučajnog odabira, biti će izvučeni dobitnici koji su sudjelovali u period od 00:00 h dana 29. lipnja 2020. g. do 23:59 h dana 26. srpnja 2020. g. te se izvlače sljedeće nagrade:

 • deset dobitnika nagrade (10) „Mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra 12GB“

Izvlačenje nagrada će biti obavljeno uz prisustvo tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.

Izvlačenje dobitnika nagrada održavati će se 28. srpnja 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Priređivača, Zagrebačka pivovara d.o.o., na lokaciji Ilica 224, Zagreb, uz prisustvo predstavnika Priređivača.

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

6.4.OBJAVA DOBITNIKA
Rezultati izvlačenja, odnosno dobitnici svih podijeljenih nagrada biti će objavljeni na web stranici www.staropramen.com/hr/promotions/konzum-nagradna-igra najkasnije osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

6.5. UTVRĐIVANJE BROJA RAČUNA
Nagrade će biti uručene nakon ispitivanja istovjetnosti izvučenog dobitnog broja računa s brojem originala računa koji su sudionici, odnosno dobitnici dužni sačuvati do dana preuzimanja nagrade. Krivotvoreni brojevi računa ili brojevi računa s neovlaštenim promjenama bit će smatrani nevažećima.
6.6. ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE
Sve nagrade koje će biti podijeljene tijekom trajanja nagradne igre navedene su u članku 6. stavak 6.1 ovih Pravila.

Priređivač je obvezan obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada telefonskim putem, e-mailom ili poštom.

Procedura za preuzimanje nagrada i ostvarivanje prava dobitnika navedena je kako slijedi:

a) dobitnici nagrade Mobitel Samsung Galaxy S20 Ultra 12GB će nagradu preuzeti osobno ili u dogovoru sa Zagrebačkom pivovarom

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je obvezan dati na uvid dokaz identiteta koji odgovara podacima navedenim u SMS poruci ili web prijavi, te original računa navedenog u SMS poruci ili web prijavi.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnici će potpisati posebne potvrde o primitku nagrada čime prestaju sve daljnje obveze Zagrebačke pivovare d.o.o. ili ostalih tvrtki koje sudjeluju u organizaciji nagradne igre prema njima.

Članak 7.
NEPREUZETE NAGRADE

Ukoliko sve nagrade iz člana 6.1.1. pod točkom a) nisu podignute u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, zbog Zagrebačka pivovara d.o.o. će postupiti sukladno članku 15. iz Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 (slovima: osam) dana za podizanje nagrade.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 8.
ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA


Priređivač ne preuzima odgovornost u svezi eventualnih sporova oko prava na raspolaganje nagradama.

Članak 9.
POREZI


Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s osvojenom nagradom u ovoj nagradnoj igri. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ukoliko se isti troškovi pojave.

Članak 10.
PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNE IGRE
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi video i audio materijali s kojima su sudjelovali u nagradnoj igri, mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja u svim medijima.

Sudionici nagradne igre suglasni su da Zagrebačka pivovara prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke navedene u ovoj nagradnoj igri te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.

Članak 11.
VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA


Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da Zagrebačka pivovara prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovoj nagradnoj igri i to: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad, broj telefona/mobitela i slika . Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ove nagradne igre, Zagrebačka pivovara čuva u trajanju do jedne godine od dana završetka nagradne igre, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

Zagrebačka pivovara će navedene osobne podatke u stavku 2. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje sudionika radi dogovora oko dostave nagrade,
 2. Dostavljanja nagrade sudioniku,
 3. Promocijske i marketinške svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.

Članak 12.
PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE


Sudionici nagradne igre imaju pravo:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Zagrebačka pivovara pripremila.
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Zagrebačka pivovara prikupila i obrađuje.

Članak 13.
OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA


Zagrebačka pivovara neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim u slučaju isporuke Nagrade u ime Zagrebačke pivovare d.o.o. i za njezin račun.

Zagrebačka pivovara je ovlaštena otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 14.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE


Organizator zadržava pravo prekinuti nagradnu igru i ranije nego je ovim Pravilima predviđeno, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema sudioniku.

Članak 15.
NADLEŽNOST SUDA


Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni s ovim pravilima. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15.
PRAVILA NAGRADNE IGRE


Informacije o nagradnoj igri potrošači mogu pronaći na

a) internetskoj stranici www.staropramen.com/hr/promotions/konzum-nagradna-igra
b) promotivnim materijalima nagradne igre izloženim na prodajnim mjestima KONZUM plus d.o.o
c) radnim danom od 9 do 17 sati na besplatnom broju telefona 0800 300 800

PRAVILA NAGRADNE IGRE bit će objavljena prije početka same nagradne igre na web stranicama www.staropramen.com/hr/promotions/konzum-nagradna-igra .

U Zagrebu, 02. ožujka 2020. godine

Zagrebačka pivovara d.o.o.

Poveznica

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment