Kupi M&M’s ili Skittles i osvoji vrijedne nagrade

Pravila nagradne igre ‟NAVIJAJMO ZAJEDNO!”

Članak 1.

Prema ovim pravilima BBDO Zagreb d.o.o., 10000 Zagreb, Šoštarićeva 10, OIB: 39157666333, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru naziva ‟NAVIJAJMO ZAJEDNO! ” (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za klijenta MARS Hrvatska (u daljnjem tekstu: Mars).

Članak 2.

Nagradna igra počinje 15.06.2018. i traje do 14.07.2018. Finalno izvlačenje održat će se 17.07.2018.

Članak 3.

Pravilnik nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljen na internetu, nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

Članak 4.

Ovim pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihove uže obitelji.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnikom nagrade, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime i adresu.

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri: U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi državljani RH koji u periodu od 15.06.2018. do 14.07.2018. u nekoj od trgovina u Republici Hrvatskoj kupe jedan od ovih proizvoda – M&M’s 90 g vrećicu (Peanut ili Choco) ili Skittles 125 g (vrećicu ili bočicu) – i pošalju SMS sadržaja: navijajmo, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60221 (2,40 kn/SMS).

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

Glavnih nagrada:

1x Samsung Galaxy S9+ 256GB pametni telefon – vrijednost nagrade iznosi 7.999 HRK
1x Dron DJI Mavic Air – vrijednost nagrade iznosi 6.380 HRK
1x Električni bicikl Gocycle GS – vrijednost nagrade iznosi 21.750 HRK

Ostale (tjedne) nagrade:

40x poklon paket – vrijednost jednog poklon paketa iznosi 120 HRK
4x tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi 32GB – vrijednost jednog Samsung tableta iznosi 1.999 HRK
 ‍

Ukupni nagradni fond iznosi 48.925 HRK.

Članak 8.

Obavijest o dobitinicima bit će objavljena na internet stranici www.navijajmozajedno.hr najkasnije 3 radna dana nakon odabira dobitnika Nagradne igre.

Članak 9.

Dobitnici nagrada biti će izvučeni slučajnim odabirom. Tjedna izvlačenja održati će se u prostorijama BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, datuma 26.6., 2.7., 9.7. i 16.7. će se održati tjedna izvlačenja, a datuma 17.7. će se održati glavno izvlačenje u prisustvu 3-člane komisije za izvlačenje. Izvlačenja dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih računa. O načinu preuzimanja nagrade dobitnik će biti kontaktiran putem mobilnog telefona, odmah po izvlačenju nagrade, a najkasnije u roku od 3 radna dana. Kao dokaz ispravnog sudjelovanja u nagradnoj igri, dobitnik će morati predočiti valjani račun na kojem je vidljiva kupnja barem jednog od navedenih proizvoda. Kupnja mora biti ostvarena unutar perioda trajanja nagradne igre. Dostava dobitaka bit će provedena u skladu sa zakonom.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web-stranice.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova rečenica ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

Članak 13.

Organizator je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Sudionika za omogućavanje ispravnog provođenja Promotivne kampanje, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provedbu zakona.

Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ove Promotivne kampanje Organizator čuva do 31. prosinca 2018. godine, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka i podataka o djetetu.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka koji se odnose na Sudionika i na dijete Sudionika i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Promotivnoj kampanji.

Ako Sudionik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Članak 14.

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.navijajmozajedno.hr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 15.

Ako to Sudionik dopusti Organizatoru, Organizator je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.navijajmozajedno.hr te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Organizator se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu staviti odvojene „kolačiće“ na računalo Sudionika, nad kojima Organizator nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.navijajmozajedno.hr možda neće pravilno funkcionirati. Organizator može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode u ime Organizatora.

Članak 16.

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici www.navijajmozajedno.hr. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 17.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveza ili naknada direktno ili indirektno povezanih s nagradama.

Članak 18.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.navijajmozajedno.hr.

Članak 19.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 20.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I- 460-02/18-01/335
URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 16. svibnja 2018.

LINK