McDonald’s MacCoin nagradna igra – limitirano izdanje kovanice

Sudjujte u novoj McDonald’s MacCoin nagradnoj igri i osvojite MacCoin – limitirano izdanje kovanice za kolekcionare

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane na službenoj McDonalds aplikaciji koje su registracijom u aplikaciju i sudjelovanjem u Natječaju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovog Natječaja.

 

Da bi osvojili nagrade (MacCoine) natjecatelji moraju:

– u razdoblju od utorka do subote u prvom tjednu te ponedjeljka do petka u naredna tri tjedna svaki dan za vrijeme trajanja Natječaja, točno odgovoriti na postavljeno pitanje od tog dana (dnevno pitanje). Natjecatelj koji pojedini dan (od utorka do subote u prvom tjednu te ponedjeljka do petka u naredna tri tjedna) ne odgovori na postavljeno dnevno pitanje, neće moći naknadno (npr slijedeći dan) odgovoriti na isto jer se pitanja ne ponavljaju.

– po isteku svakog tjedna Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi Pobjednika tjedna. Pobjednici tjedna su Natjecatelji koji su najbrže i točno odgovorili na svako dnevno pitanje postavljeno u odnosnom tjednu.

Svaki od Pobjednika tjedna dobit će na svoju e-mail adresu dostupnu u McDonalds aplikaciji obavijest o osvojenoj nagradi i bit će pozvani Priređivaču u roku od 3 dana dostaviti svoje kontakt podatke – ime, prezime i adresu prebivališta.

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: „MACCOIN“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač ovog nagradnog natječaja je Globalna hrana d.o.o, nositelj franšize za McDonald’s na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb (dalje u tekstu „Priređivač“).

Nagradni natječaj „MacCoin“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 28. 08 u 00.00 sati do 21.09. 2018. u 23.59 sati.

Natječaj se priređuje radi promocije 50 godina BigMac-a.

Članak 2.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Obzirom da će Priređivač za potrebe provedbe Natječaja i dostavljanja Nagrada Pobjednicima tjedna prikupljati odnosno obrađivati određene osobne podatke, Priređivač ovim putem o tome obavještava Natjecatelje.

Priređivač se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Osobne podatke Pobjednika tjedna u svojstvu voditelja obrade prikuplja GLOBALNA HRANA d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Rudeška cesta 87/a, OIB 97492131626. Kontakt za ostvarivanje prava: [email protected]

Priređivač prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu provedbe Natječaja i dostave nagrada Pobjednicima tjedna.

Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, sukladno čl. 6. st.1(f) GDPR-a.

Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu te poštanskoj adresi Pobjednika Tjedna, u svrhu dodjele nagrada.

Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije. Prikupljeni podaci mogu se obrađivati automatskom obradom, bez utjecaja na prava i obveze ispitanika i stvaranja profila.

Priređivač će prikupljene podatke čuvati na rok od 6 mjeseci računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Priređivač poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Priređivaču i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte: [email protected] Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe registrirane na službenoj McDonalds aplikaciji koje su registracijom u aplikaciju i sudjelovanjem u Natječaju pristale na uvjete korištenja aplikacije, pravila privatnosti Globalne Hrane d.o.o. i pravila ovog Natječaja.

Djelatnici društva Globalna hrana d.o.o, nositelja franšize za McDonald’s na području Republike Hrvatske, OIB 97492131626, Rudeška cesta 87a, Zagreb i njihova matična društva, podružnice, povezana društva, franšize, promidžbene i reklamne agencije, kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od sudjelovanja u Natječaju.

Članak 4.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Natječaj se odvija kroz 4 tjedna (ukupno 20 pitanja svaki dan, od utorka do subote u prvom tjednu te ponedjeljka do petka u naredna tri tjedna, i 4 natječajna kruga)

Da bi osvojili nagrade (MacCoine) natjecatelji moraju:

– u razdoblju od utorka do subote u prvom tjednu te ponedjeljka do petka u naredna tri tjedna svaki dan za vrijeme trajanja Natječaja, točno odgovoriti na postavljeno pitanje od tog dana (dnevno pitanje). Natjecatelj koji pojedini dan (od utorka do subote u prvom tjednu te ponedjeljka do petka u naredna tri tjedna) ne odgovori na postavljeno dnevno pitanje, neće moći naknadno (npr slijedeći dan) odgovoriti na isto jer se pitanja ne ponavljaju.

– po isteku svakog tjedna Priređivač će putem odgovarajućeg software-a utvrditi Pobjednika tjedna. Pobjednici tjedna su Natjecatelji koji su najbrže i točno odgovorili na svako dnevno pitanje postavljeno u odnosnom tjednu.

Svaki od Pobjednika tjedna dobit će na svoju e-mail adresu dostupnu u McDonalds aplikaciji obavijest o osvojenoj nagradi i bit će pozvani Priređivaču u roku od 3 dana dostaviti svoje kontakt podatke – ime, prezime i adresu prebivališta.

Priređivač će u roku od 3 radna dana nakon primanja kontakt podatka odnosnom Pobjedniku tjedna poštom poslati osvojenu nagradu.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Ukupan broj dobitnika iznosi 1.248, odnosno 312 po tjednu. Nagradni fond iznosi ukupno 1.648 MacCoinova.

MacCoin su promotivni novčići koje je u svakom McDonald’sovom restoranu u RH moguće zamijeniti za 1 BigMac sendvič.

MacCoine nije moguće zamijeniti za novac.

MacCoin-i koji se najkasnije do 31.12.2018. ne iskoriste u McDonald’sovim restoranima u RH na način opisan u st. 2. ovog članka gube učinak i više se neće moći koristiti u svrhu zamjene za BigMac sendvič ili, radi izbjegavanja nesporazuma, bilo koji drugi McDonald’sov proizvod.

Članak 6.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 7.

PRAVO OBUSTAVE, IZMJENE ILI PREKIDA NATJEČAJA

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno ovim Pravilima ili ako Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju uz odgovarajuću primjenu ovih Pravila odabrati dobitnike preostalih nagrada.

Članak 8.

NADLEŽNOST

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Link natječaja

 

 

Pretplatite se na naš newsletter i primajte nove nagradne igre u sandučić


 

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment