Müller nagradna igra – Müller te vodi u Falkensteiner Park Punat na Krku

Muller nagradna igra Sudjelujte u novoj nagradnoj igri Müller-a. Upišite svoje podatke do 18.08.2018. i osvojite nagradu. Poveznica za natječaj nalazi se ispod (na kraju) ovog članka

Detaljna pravila nagradne igre

Članak 1. Müller trgovina Zagreb d.o.o.. Betinska ulica 1, 10010 Zagreb priređuje nagradnu igru za građane – posjetitelje prodajnih mjesta, kupce. Članak: 2. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Müller trgovine Zagreb d.o.o. te nagrađivanje najsretnijih kupaca. Članak 3. Nagradna Igra prireduje se pod nazivom: “Müller te vodi u Falkenetelner Park Punat na Krku u trajanju od 09.08.2018. do 18.08.2018. (uključujući oba datuma). Članak 4. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj lgri imaju svi građani Republike Hrvatske. Maloljetnici lmaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Müller trgovine Zagreb d.o.o. Također, pravo na sudjelovanje nemaju srodnici navedenih osoba (roditelji, supruznici, djeca, brace, sestre, izvanbračni drugovi).

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:

U vremenskom periodu trajanja nagradne igre (od 09.08.2018. do 18.08.2018.) potrebno je pravilno i u potpunost ispuniti obrazac (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj) koja se nalazi na službenoj intemetskoj stranici priređivača na www.mueller.hr Sudjelovati se može svaki dan bezbroj puta. Prijava za nagradnu igru vazeća je sve dok sudionik ne osvoji nagradu ili dok ne završi nagradna igra. U nagradnu igru ulaze same one prijave koje su zaprimljene do zaključno (uključujući) 18.08.2018. Članak 5. Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond od 22.750 kn i to: GLAVNA NAGRADA (fond nagrade 9.750 kn): Voucher za 5 noćenja (2 odraslih + 2 djece) s uslugom punog pansiona/all inclusive/all inclusive plus u obiteljskom hotelu Falkensteiner Park Punat na otoku Krku. Sama usluga ovisi o terminu dolaska, a rezervacije smještaja su na upit i prema raspoloživosti. Voucher vrijedi do 15.06.2019. FALKENSTEINER PARK PUNAT HIGHLIGHTS
 • Check-in i Falky dječji paket dobrodošlice
 • Igraonica Falky-Land prostrani dječi svijet zabave
 • Kutak za čitanje, internet kutak, pozornica
 • Animacijski tim jamči vam raznoliku zabavu i akciju
 • Filmske noći u našem Falky kinu
 • Raznollki program za cijelu obitelj na otvorenom (mini golf, hodanje, aerobik itd.)
 • Kutak za bebe u sklopu Falky-Land igraonice
 • Dječji vodeni svijet s dva vanjska bazena (dva tobogana – bazeni odvojeni prema različitim dobnim skupinama)
 • Zabavni program za djecu i odrasle
 • Izvrstan položaj, u neposrednoj blizini mora
OSTALE NAGRADE (fond nagrade iznosi 13.000): 65 x Müller darovna kartica u vrijednosti od 200.00 kn Članak 6. IZVLAČENJE DOBITNIKA Izvlačenje dobitnika održat će se u službenom sjedištu Priredivača dana 23.08.2018. u 10:00 sati (Müller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700, Adresa: Betinska ulica 1, 10010 Zagreb) uz prisustvo tročlane komisije koju će imenovati Priređivač. Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bude izvučena prijava koja nije u potpunosti i pravilno popunjena izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče prva pravilno i u potpunosti popunjena prijava. Ukoliko se izvuče osoba koja je već dobitnik/ca, izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče osoba koja nije osvojila niti jednu nagradu. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Članak 7. U svrhu provođenje nagradne igre. Priređivač prikuplja osobne podatke svih sudionika natječaja, a to su ime i prezime, adresu stanovanja, datum rođenja, adresu elektroničke pošte i telefonski broj. Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je jedino ako sudionik daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i korištenje tih podataka. Pristanak se daje u prijavi za nagradnu igru, te se u cijelosti primjenjuju Pravila privatnosti Priređivača. Svaki sudionik ovlašten je u svako doba povući svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, a povlačenje pristanka prije izvlačenja nagrada se smatra povlačenjem prijave za nagradnu igru te se takva prijava neće uzeti u obzir. Voditte obrade podataka je trgovačke društvo Müller trgovina Zagreb d.o.o., OIB: 84698789700. Adresa: Betlnska ulica 1. 10010 Zagreb Članak 8. PREUZIMANJE NAGRADE – Dobitnici nagrada bit će telefonskim i pismenim putem obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od osam (8) radnih dana nakon izvlačenja. Rok za preuzimanja nagrada je trideset (30) radnih dana od primitka obavijesti o dobitku. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Prlređlvać će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu. – Ako nije moguće dostaviti nagradu dobitnicima zbog netočnih podataka ili zbog nemogućnosti isporuke uzrokovane od strane dobitnika, dobitnici gube pravo na nagradu. – Ako se dobitnici ne jave do isteka navedenog roka, Priređivać će u roku od osam (8) dana poslati pismenu naknadnu obavijest. Ako se dobitnici unutar petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o naknadnom roku ne jave u Upravu, postupit će se sukladno Članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnlh igara (NN br. 08/10). – Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade. Nagrada nije prenosiva. – Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priredivač. Priređivač je suglasan podmliiti porez koji se odnosi na nagrade. Članak 9. Ime, prezime dobitnika te mjesto iz kojega dolazi bit će objavljeno na intenetskoj stranici www.mueller.hr, dana 30.08.2018. Kontaktiranjem dobitnika i objavom imena i prezimena dobitnika nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. Povjerenstvo iz Članka 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu i sva pravila ove nagradne igre poštivana i je Ii dobitnik preuzeo nagradu u roku iz Članka 8. ovih Pravila, te će se istekom tog roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra okončana Članak 10. Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran., odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na internetskoj stranici www.mueller.hr na kojoj će biti objavljena Pravila nagradne igre. Članak 11. SIužbena pravila nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici, dana, 09.08.2018. Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelji prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu. Poveznica  Pretplatite se na naš newsletter i primajte nove nagradne igre u sandučić
  Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment