Nagradni kviz 2018. Otputuj u Njemačku

Ocijeni post

Nagradni kviz Otputuj u Njemačku

PRAVILA KVIZA ZNANJA
Kviz znanja „ NJEMAČKA JEDNOSTAVNO INSPIRATIVNA “

Članak 1.
Organizator kviza znanja pod nazivom Kviz znanja „NJEMAČKA JEDNOSTAVNO INSPIRATIVNA“ je PLACE2GO d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Kosirnikova 17, OIB: 33596989632. Kviz znanja organizira se u cilju predstavljanja Njemačke kao turističke destinacije.

Članak 2.
Kviz znanja održava se na web portalu i www.germany.travel, u razdoblju od 01.- 31.10.2018. Kviz znanja počinje u 10 sati 01.10.2018., a završava u 24 sata 31.10.2018.

Članak 3.
Pravila kviza znanja uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web portalu www.place2go.hr u prvom tjednu održavanja.

Članak 4.
Pravo na sudjelovanje imaju sve osobe u dobi od 18 godina i više koji su državljani Republike Hrvatske. Za sudjelovanje u kvizu znanja svi osobni podaci moraju biti istiniti.

Kandidati postaju sudionici u kvizu, tako što će odgovoriti točno na sva pitanja, odnosno popuniti obrasce za prijavljivanje na web portalu www.place2go.hr i www.germany.travel.

Sudionici odgovaraju na pet pitanja. Ukoliko točno odgovore na sva pitanja mogu se registrirati kao sudionici kviza znanja. Na kraju kviza znanja slučajnim odabirom bira se dobitnik nagrade.

Članak 5.
Broj sudjelovanja u kvizu po jednom sudioniku nije ograničen.

Članak 6.
U kvizu ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača.

Nagrada se sastoji od:
Članak 7.

Putovanje u Frankfurt za dvije osobe, što uključuje dvije povratne avio karte Zagreb-Frankfurt-Zagreb i dva noćenja u hotelu sa tri ili četiri zvjezdice.

Vrijednost nagrade je 4.500,00 kuna (četiri tisuće petsto kuna). Nagrada se ne može zamijeniti za novac, niti prenijeti na treću osobu.

Članak 8.
Izvlačenje dobitnika održati će se u uredu organizatora na adresi Kosirnikova 17, 10 000 Zagreb 05.11.2018. u 10 sati.
Ime dobitnika/ice bit će objavljeno na web portalu www.place2go.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnik/ica nagrade biti će obaviješten putem e-maila o dobivenoj nagradi.

Članak 9.
Dobitnik će nakon završetka kviza znanja primiti e-mail s detaljnim uputama za rezervaciju avio karata i hotela. Dobitnik nagradu ne može prenijeti na treću osobu. Nagrada se mora iskoristiti zaključno s 28.12.2018., a dobitnik treba najaviti termin putovanja najkasnije 20 (dvadeset) dana prije planiranog datuma putovanja. Željeni datum putovanja je ovisan o raspoloživim mjestima u zrakoplovu.

Članak 10.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze organizatora kviza znanja prema dobitniku.

Članak 11.
Kviz znanja može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu kviza znanja biti obavješteni putem web portala www.place2go.hr.

Članak 12.
Sudionik koji sudjeluje u kvizu znanja prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na web portalu www.place2go.hr.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, suglasni ste da vas Njemačka Turistička Zajednica može kontaktirati putem e-mail-a u svrhu promocije svojih proizvoda i promocije ponuda svojih partnera. Njemačka Turistička zajednica se obavezuju da osobne podatke neće davati na uvid trećim osobama.

Članak 13.
Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagrade odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.
U slučaju spora između organizatora i sudionika ovog kviza znanja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Link natječaja

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment