Nivea kofer pun njege nagradna igra 2021.

Što kažeš na ekskluzivni NIVEA kofer koji skriva i paket NIVEA proizvoda za jedinstvenu njegu? Od 1. do 31. 10. 2021. kupi bilo koji NIVEA proizvod u dm prodavaonicama ili dm online shopu , pošalji SMS i osvoji jednu od čak 100 njegujućih nagrada – NIVEA kofer s paketom NIVEA proizvoda. Sretno!

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«KOFER PUN NJEGE»

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre pod nazivom “KOFER PUN NJEGE“ je Beiersdorf d.o.o., Centar 2000, Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb, MB 1473042, OIB 57315927742.

Članak 2.

Nagradna igra se priređuje na području Republike Hrvatske u svim prodajnim mjestima dm- drogerie markt u kojima se prodaju NIVEA proizvodi.

Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača te unapređenja i prodaje NIVEA proizvoda.

Članak 3. Trajanje

Nagradna igra održava se od 1. listopada 2021. do 31. listopada 2021. godine na svim prodajnim mjestima iz Članka 2.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit će objavljena na web stranicama www.NIVEA.hr 30. rujna 2021.

Članak 5. Način sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u razdoblju od 1. listopada do 31. listopada 2021. godine kupe jedan (1) bilo koji NIVEA proizvod te pošalju SMS sadržaja: broj računa za kupljeni NIVEA proizvod, ime, prezime i adresu na broj 60045 (cijena SMS poruke je 2,40 kn). Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Kupac do preuzimanja nagrade iz Članka 8. mora sačuvati račun kao dokaz o kupnji za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 6.

Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s neograničenim brojem kupnji. Isti sudionik i isti broj mobitela u nagradnoj igri može osvojiti samo jednu nagradu iz Članka

8. ovih Pravila za koju je izvučen prvi put. U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta, imat će pravo na nagradu za koju je izvučena prvi put i više neće imati pravo na nagradu u ovoj nagradnoj igri.

Članak 7.

U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici poduzeća Beiersdorf d.o.o. te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, braća, sestre i djeca).

Članak 8. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

1.- 100 nagrada: NIVEA kofer (dimenzije 35 x 23 x 55 cm) + NIVEA proizvodi (NIVEA deo sprej 150 ml, NIVEA gel za tuširanje 250 ml, NIVEA mlijeko za tijelo 400 ml, NIVEA krema 150 ml, NIVEA šampon 250 ml, NIVEA parfem 30 ml, NIVEA MEN deo sprej 150 ml, NIVEA MEN gel za tuširanje 250 ml, NIVEA MEN parfem 100 ml) – pojedinačne vrijednosti 700,00 kn.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 70.000,00 kn.

Nagradu nije moguće zamijeniti za neku drugu nagradu ili gotovinu.

Organizator  se  obvezuje  prije  početka  nagradne  igre  uplatiti  Crvenom  križu  5%  od ukupne vrijednosti nagrade. Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. Izvlačenje

Javno izvlačenje nagrada održati će se 3. Studenog 2021. u 11.00 sati u prostorijama Beiersdorf d.o.o., Centar 2000, Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb, u prisutnosti Javnog bilježnika.

Prijave s nepotpunim podacima smatrati će se nevažećima.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od 2 člana. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici imaju pravo prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 10.

Ime i prezime dobitnika biti će objavljeno na Internet stranicama Nivea.hr 4. Studenog 2021.

Članak 11.

Dobitnicima nagrada će u roku od 10 dana od dana objave dobitnika iz Članka 10. na adresu iz prijave biti poslana obavijest o osvojenoj nagradi, te na zahtjev priređivača trebaju dostaviti na uvid račun s kojim su sudjelovali u nagradnoj igri. Organizator će u roku od 30 dana od primitka računa kao dokaz o kupnji NIVEA proizvoda dobitniku poslati osvojenu nagradu na adresu iz prijave.

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju da dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku navedenom u Članku 11. ovih Pravila, Priređivač nagradne igre je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana zadnjeg roka preuzimanja, kako nagrada nije preuzeta te kako nagradu može preuzeti u roku 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu. Priređivač će dostaviti popis nepodignutih nagrada u Ministarstvo financija.

Članak 14.

Priređivač je dužan u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Članak 15.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka pismenim dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim

osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre, dostavu nagrada i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika.

Više detalja o zaštiti privatnosti na: https://www.nivea.hr/o-nama/izjava-o-privatnosti

Članak 16.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem obavijesti na Internet stranicama Nivea.hr.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na Internet stranicama www.NIVEA.hr.

Članak 18.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu, 6. Rujna 2021.

Poveznica

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment