Orbit nagradna igra – osvoji Orbit kofer

Sudjelujte u nagradnoj igri Orbita i osvojite Orbit kofer

U nagradnoj igri može sudjelovati pojedinac koji za vrijeme trajanja nagradne igre na broj 60054 pošalje SMS s ključnom riječi ORBIT i brojem računa na kojem je vidljiva kupnja bar jedne bočice žvakaćih guma Airwaves, 5gum ili Orbit (primjer: »ORBIT 24321121/«). Cijena SMS poruke poslane na broj 60054 iznosi 2,40 kn (PDV uključen). Operator SMS usluge: SKYNET Telekomunikacije d.o.o.

Pravila i uvjeti nagradne igre

Osvoji ORBIT kofer

1. Organizator nagradne igre

1.1. Mars Hrvatska prehrambena industrija d.o.o., Pile l. 1, 10000 Zagreb, OIB: 33084659559 (u nastavku: organizator), organizira nagradnu igru »Osvoji ORBIT kofer« (u nastavku: nagradna igra).

1.2. Ovim pravilima i uvjetima organizator također određuje prava, obveze i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

2. Vremenski tijek nagradne igre

2.1. Nagradna igra traje od 1. 9. 2018. do uključivo 15. 10. 2018. i organizira se i provodi na području Republike Hrvatske.

2.2. Organizator ima pravo na promjenu vremenskog okvira nagradne igre.

3. Namjena nagradne igre

3.1. Namjena nagradne igre izvođenje je tržišne komunikacije organizatora i promocija robne marke ORBIT®, Airwaves® i 5gum®. Sva prava pridržana.

4. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

4.1. Općenito

4.1.1. U nagradnoj igri mogu sudjelovati fizičke osobe starije od 16 godina sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju ova pravila i uvjete nagradne igre.

4.1.2. Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik mora poslati SMS s brojem računa na kojem je vidljiva kupnja bar jedne bočice žvakaćih guma Airwaves, 5gum ili Orbit.

4.1.3. Poslanim SMS-om sudionik sudjeluje u nagradnoj igri i izričito je suglasan s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja i obvezuje se sudjelovati pod uvjetima, navedenim u ovim pravilima.

4.1.4. Nagrađeni u nagradnoj igri bit će određeni metodom ždrijeba. U nagradnoj igri uvažavaju se samo pravilno poslane SMS poruke.

4.1.5. Maloljetne osobe (od 16 do 18 godina) u nagradnoj igri smiju sudjelovati samo uz pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika.

4.1.6. Osobni podatci koji se skupljaju u ovoj nagradnoj igri su: ime, prezime, adresa, e-adresa i telefonski broj.

4.1.7. Sudionici u ovoj nagradnoj igri prijavom u nagradnu igru slažu se s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime i mjesto stanovanja).

4.1.8. Troškove sudjelovanja (npr troškove slanja SMS poruka, troškove prijenosa podataka i sl.) snose sudionici nagradne igre.

4.2. Sudjelovanje u nagradnoj igri:

4.2.1. U nagradnoj igri može sudjelovati pojedinac koji za vrijeme trajanja nagradne igre na broj 60054 pošalje SMS s ključnom riječi ORBIT i brojem računa na kojem je vidljiva kupnja bar jedne bočice žvakaćih guma Airwaves, 5gum ili Orbit (primjer: »ORBIT 24321121/«). Cijena SMS poruke poslane na broj 60054 iznosi 2,40 kn (PDV uključen). Operator SMS usluge: SKYNET Telekomunikacije d.o.o.. Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresirani se mogu informirati pozivom na telefonski broj 072 888 888.

4.2.2. Slanjem SMS poruke pojedinac je suglasan s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja. Cijena poslane SMS poruke zaračuna se prema odgovarajućem važećem cjeniku davatelja telekomunikacijskih usluga (npr. T-mobile, Vipnet, TELE2 itd.). Sve su povratne poruke besplatne. Poslanim SMS-om pojedinac neće biti učlanjen ni u koji SMS klub.

4.2.3. Svaki pojedini račun može se upotrijebiti samo jednom. U slučaju da je račun s istim brojem ponovo poslan SMS-om od strane iste ili druge osobe, SMS će se proglasiti nevažećim. Odluka o proglašenju SMS-a nevažećim diskrecijsko je pravo organizatora i konačna je.

4.2.4. Svaki sudionik koji će u nagradnoj igri sudjelovati na gore navedeni način mora čuvati originalni račun (dokaz o kupovini) do kraja nagradne igre i pokazati ga kod preuzimanja nagrade. Na računu mora biti vidljivo da je kupljena bar jedna bočica žvakaćih guma Airwaves, 5gum ili ORBIT. U slučaju da izvučeni dobitnik kod preuzimanja nagrade ne pokaže originalni račun, gubi pravo na nagradu.

4.2.3. Sve pravilno poslane SMS poruke bit će uključene u ždrijeb. Broj sudjelovanja u nagradnoj igri nije ograničen, zato pojedinac može više puta sudjelovati.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a s nepodijeljenim nagradama postupit će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara na način da će se nagrade koje preostanu prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u državni proračun u roku od 30 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Priređivač je dužan popis nepodijeljenih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

4.3. Ostali uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

4.3.1. U nagradnoj igri bit će uvažene SMS poruke poslane na broj 60054 od 00.00.00 1. 9. 2018. do uključivo 23.59.59 15. 10. 2018.

4.3.2. Ako u SMS-u nije naveden broj računa ili ključna riječ ORBIT, poslani SMS ne sudjeluje u nagradnoj igri.

4.3.3. Slanjem SMS-a sudionik izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat s ovim pravilima nagradne igre i da se s njima u potpunosti slaže te dopušta uporabu proslijeđenih osobnih podataka pod uvjetima i na način određen ovim pravilima. Isto se tako obvezuje da će u potpunosti poštovati pravila ove nagradne igre.

4.4. Ograničenja sudjelovanja

4.4.1. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposleni kod organizatora, članovi njihove uže obitelji te sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba koji sudjeluju u organizaciji nagradne igre.

5. Popis nagrada (nagradni fond):

5.1. Nagradni fond sadrži odnosno obuhvaća:

– 100 kofera ORBIT (vrijednost pojedinoga kofera je 296,00 KN s uključenim PDV).

5.2. Ukupna vrijednost nagradnoga fonda iznosi: 29.600,00 KN (s uključenim PDV-om).

5.3. Nagrada nije prenosiva na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, drugu robu ili drugu uslugu. Slike na promocijskom materijalu simbolične su.

6. Ždrijeb nagrađenih

6.1. Ždrijeb nagrađenih bit će 17. 10. 2018. Skupa će biti izvučeno 100 dobitnika nagrada odnosno nagrađenih.

6.2. Ždrijeb će biti proveden elektronički u sjedištu organizatora u prisutnosti tročlane komisije. Prije početka ždrijeba predsjednik komisije upoznati će sve prisutne s namjenom nagradne igre i načinom ždrijeba.

6.3. Odgovorna osoba organizatora o ždrijebu vodi zapisnik, koji sadrži podatke o: datumu i mjestu ždrijeba, klasu i urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, nazočnim članovima komisije s njihovim imenima i prezimenima i adresama, naziv elektroničkog medija u kojem su Pravila nagradne igre objavljena, tijeku ždrijeba i naziv i vrijednost svake pojedinačne nagrade te dobitnicima prema redoslijedu kako su bili izvučeni. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, izrađuje se u jednom primjerku i čuva kod organizatora. Rezultati ždrijeba konačni su, a žalba na rezultate nije moguća.

6.4. Nagrade će biti dodijeljene pod uvjetima određenim ovim pravilima.

6.5. Svaki pojedinac može osvojiti samo jednu od nagrada.

7. Objava nagrađenih

7.1. Svi nagrađeni izričito dopuštaju objavu svoga imena, prezimena te mjesta stanovanja na web-stranici www.orbit.com.hr, u e-porukama nagradne igre koje promoviraju tu nagradnu igru, za što od organizatora neće zahtijevati nikakvo plaćanje ili nadoknadu.

7.2. Podatci nagrađenih bit će objavljeni na web-stranici www.orbit.com.hr najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od provedenog ždrijeba.

8. Općenito o nagradama i nagrađenima

8.1. Organizator će provjeriti jesu li nagrađeni sudjelovali u skladu s ovim pravilima odnosno uvjetima.

8.2. Izvučeni će o nagradi biti obaviješteni od strane organizatora putem telefona, najkasnije u roku od 8 dana nakon objave nagrađenih i to na telefonski broj s kojeg je bila poslana SMS poruka s brojem računa. Organizator ima pravo zahtijevati da nagrađeni u određenom roku proslijedi zahtijevane podatke (ime i prezime, adresu stalnoga prebivališta, adresu e-pošte) i kopiju računa, potrebne za preuzimanje nagrade. U slučaju da nagrađeni to neće napraviti, da podatke proslijedi prekasno ili proslijedi nepotpune podatke, gubi pravo na nagradu.

8.3. Organizator će obavijestiti nagrađene o načinu, mjestu i vremenu preuzimanje nagrade. Ako se pojedini nagrađeni ne odazove na obavijest o preuzimanju nagrade (npr. ne proslijedi zahtijevane podatke u pismenom obliku ili putem e-pošte ili telefona) u roku navedenom u obavijesti, gubi pravo na nagradu.

8.4. Nagrađenima će nagrade biti uručene od strane organizatora odnosno poslane poštom. Trošak dostave poštom platit će organizator nagradne igre. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade koje će im biti poslane putem pošte u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave, te original dobitnog računa.

Ako i nakon 30 dana od dana dobivanja pisane obavijesti o dobivenoj nagradi nagrada nije preuzeta, Priređivač će u roku 8 dana poslati novu pismenu obavijest o preuzimanju nagrade. Naknadni rok za podizanje nagrada je 15 dana od dana primitka nove obavijesti.

Prava na preuzimanje nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Nagrade nije moguće mijenjati niti ih je moguće zamijeniti za gotovinu. Priređivač ne preuzima nijedan dodatni trošak osim onih koji su navedeni u pravilima NI. Ukoliko ni u naknadnom roku dobitnik ne pošalje popis, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

8.5. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost koju plaća Priređivač

8.6. Ako nagrađeni ne proslijedi organizatoru podatke iz točke 8.2., 8.3. i 8.6. u zahtijevanom roku, nema pravo zahtijevati isporuku nagrade od organizatora. U tim je slučajevima (odbijanje ili nepravilni ili nepravodobno proslijeđeni propisani osobni podatci) organizator oslobođen svih obveza prema nagrađenom, koje proizlaze iz ovih pravila.

8.7. Organizator nagradne igre pridržava pravo ne dodijeliti nagradu (i u sljedećim slučajevima):

− ako se pojavi dvojba o istovjetnosti podataka

− ako se utvrdi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre odnosno ždrijeba

− ako se utvrdi da nagrađeni ne ispunjava odnosno nije ispunio uvjete određene u ovim pravilima odnosno da je bio izvučen u suprotnosti s tim pravilima

− ako se i nakon obavijesti nagrađenima nagrađeni ne odazove na preuzimanje nagrade, s obzirom na pravila organizatora nagradne igre.

8.8. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve obveze organizatora do nagrađenog.

8.9. U slučaju naknadnoga isključenja nagrađenog iz sudjelovanja u nagradnoj igri, nagrađenom se može naknadno oduzeti nagrada odnosno se od nagrađenog zahtijeva povrat već uručene nagrade. U slučaju da naknadno isključeni nagrađeni više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator može od navedene osobe zahtijevati iznos u visini vrijednosti uručene nagrade.

9. Druge odredbe

9.1. Organizator ne odgovara za sudjelovanje sudionika s nepotpunim ili pogrešnim podatcima u nagradnoj igri.

9.2. Organizator i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz nagrada, s čime se sudionici izričito slažu. Organizator također ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

9.3. U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru. Organizator mora o tome obavijestiti sudionike putem web-stranice www.orbit.com.hr. U takvom slučaju organizator ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

9.4. Organizator pridržava pravo promjene pravila ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci sa strane javnosti. O svim promjenama i novostima nagradne igre organizator će obavještavati sudionike putem web-stranice www.orbit.com.hr.

9.5. Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom odnosno uporabom ovih pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

9.6. Organizator nagradne igre ne odgovara za moguću štetu, nastalu zbog problema u djelovanju pošte, zbog gubitka pošiljaka, pogrešno ili nečitljivo navedenih kontaktnih podataka, problema kod mrežnih operatora odnosno zbog grešaka internetskih veza odnosno zbog bilo kakvih drugih tehničkih problema, zbog kojih može doći do grešaka u provedbi nagradne igre.

9.7. Sudionicima nagradne igre osigurani su podrška i pomoć na e-adresi: [email protected]

9.8. Organizator nagradne igre može u svakom trenutku potpuno promijeniti zamisao nagradne igre ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci sa strane javnosti.

10. Uporaba i zaštita osobnih podataka

10.1. Sudionici u nagradnoj igri dopuštaju organizatoru da do opoziva vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa zakonom s područja zaštite osobnih podataka. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka prema zakonu.

10.2. Proslijeđene će podatke organizator upotrebljavati isključivo za namjenu vidljivu i opisanu u ovim pravilima odnosno uvjetima.

10.3. Organizator će brižljivo čuvati osobne podatke, u skladu sa zakonom s područja zaštite osobnih podataka i zakonom s područja elektroničkih komunikacija.

10.4. Sudionici u nagradnoj igri izričito dopuštaju da organizator Mars Hrvatska prehrambena industrija d.o.o., Pile l. 1, 10000 Zagreb, OIB: 33084659559 uspostavi, vodi, održava i upravlja dobivenim osobnim podatcima (osobno ime, adresa stalnoga prebivališta, telefonski broj i e-adresa), koje je pridobio u skladu s Pravilima odnosno uvjetima nagradne igre »Osvoji ORBIT kofer« koji su objavljeni na web-stranici www.orbit.com.hr.

10.5. Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da organizator kao upravljač osobnih podataka može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće namjene:

– provedba nagradne igre u svim oblicima

– obavještavanje o rezultatu ždrijeba

– objava imena i prezimena te mjesta stanovanja nagrađenih na web-stranici www.orbit.com.hr.

10.6. Za vrijeme upravljanja osobnim podatcima pojedinac ima mogućnost uvida, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci podataka, u skladu s važećim propisima. Sudionik može od organizatora bilo kada zahtijevati da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke.

10.7. Dobiveni osobni podatci pohranjuju se do opoziva pohrane osobnih podataka od strane sudionika ili do završetka nagradne igre odnosno do dodjele nagrada. Nakon toga upravljač osobne podatke izbriše.

10.8. Upravljač osobnih podataka mora sudioniku na njegov zahtjev:

– potvrditi obrađuju li se osobni podatci u vezi s njim ili ne

– omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili kopiranje

– proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega

– dati informaciju o metodama obrade osobnih podataka

– izbrisati osobne podatke iz baze podataka.

11. Opoziv sudjelovanja

11.1. Sudionik može bilo kad za vrijeme trajanja nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri tako da pošalje poruku organizatoru na e-adresu: [email protected] U poruci mora navesti telefonski broj s kojeg je bio poslan SMS za sudjelovanje u nagradnoj igri. Po primitku te poruke organizator ga isključi iz nagradne igre.

12. Rješavanje žalbi

12.1. Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnom igrom i nisu uređena ovim pravilima odgovarajuća tumačenja daje organizator, koji vodi brigu i o izvođenju nagradne igre te nadzire njen tijek. Objašnjenje organizatora konačno je i protiv njega nije moguća žalba.

12.2. Moguće sporove, nastale u vezi s nagradnom igrom, sudionici i organizator rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

13. Objava, valjanost pravila

13.1. Ova pravila vrijede od dana javne objave. Objavljena odnosno dostupna su na web-stranici www.orbit.com.hr. Datum objave pravila: 31.08.2018.

Zagreb, 10.08. 2018.

Priređivač nagradne igre:

Mars Hrvatska

Link natječaja

Pretplatite se na naš newsletter i primajte nove nagradne igre u sandučić


 

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

 

 

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment