Ožujsko i Konzum nagradna igra 2020

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Ožujsko i Konzum- NAGRADNA IGRA
„Žuja jedna, godišnje kupovine vrijedna!“
KLASA: UP/I-460-02/20-01-277
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 13.srpnja 2020.
Članak 1.
PRIREĐIVAČ
Priređivač nagradne igre je Zagrebačka pivovara d.o.o. za proizvodnju piva, alkoholnih i
bezalkoholnih pića, Ilica 224, 10000 Zagreb, MB: 3214435 OIB: 83771985821 u suradnji s
KONZUM plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB: 62226620908, MB:04939026.
Članak 2.
SVRHA NAGRADNE IGRE
Svrha organiziranja i provođenja nagradne igre je promidžba robne marke Ožujsko, odnosno
proizvoda iz portfolija navedene robne marke.
Članak 3.
PODRUČJE I TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se priređuje na području Republike Hrvatske u svim prodajnim mjestima
KONZUM plus d.o.o., uključujući i Konzum.hr /web prodavaonica. Nagradna igra započinje u
00:00 h 27.srpnja 2020. godine i traje do 23:59 h dana 31. kolovoza 2020. godine.
Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni državljani RH osim zaposlenika
Zagrebačke pivovare d.o.o., zaposlenika KONZUM plus d.o.o / Konzum.hr /web prodavaonica,
zaposlenika tvrtki koje sudjeluju u organizaciji ove nagradne igre te članova njihovih užih
obitelji.
Članak 5.
PROIZVODI/PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI
Proizvodi/pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri su:
Brand/Robna marka Vrsta pakiranja Oznaka količine pakiranja
Ožujsko pivo povratna staklena boca 0,33L
Ožujsko pivo povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko pivo limenka jedinično pakiranje 33cl
Ožujsko pivo limenka jedinično pakiranje 50cl
Ožujsko pivo limenka,multipakiranje (6x) 6 x 50cl
Ožujsko pivo limenka, multipakiranje (4x) 4 x 50cl
Ožujsko pivo limenka, 5+1 multipakiranje 6 x 33cl
Ožujsko pivo PET, duo pakiranje (2 x 2 l)
Ožujsko pivo PET 1L
Ožujsko pivo PET 2L
Ožujsko Limun povratna staklena boca 0,33L
Ožujsko Limun povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko Limun limenka jedinično pakiranje 50cl
2
Ožujsko Limun PET 2L
Ožujsko Grejp povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko Grejp limenka jedinično pakiranje 50cl
Ožujsko Grejp PET 2L
Ožujsko Bazga povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko Bazga limenka jedinično pakiranje 50cl
Ožujsko Rezano povratna staklena boca 0,5L
Tomislav tamno povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko Cool povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko Hoppy povratna staklena boca 0,5L
Ožujsko Hoppy limenka jedinično pakiranje 50cl
Članak 6.
NAGRADE I MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
6.1. NAGRADE
Ukupan fond nagrada nagradne igre se sastoji od sljedećih nagrada:
Nagrada Broj
nagrada
Pojedinačna
vrijednost
nagrade
(uključujući PDV)
Dan izvlačenja
12.000 kn na poklon kartici Konzuma 25 12.000 kn 02.09.2020.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda ove nagradne igre iznosi: 300.000,00 kn s uključenim
PDV-om.
Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo od Zagrebačke pivovare d.o.o. ili ostalih tvrtki koje
sudjeluju u organizaciji nagradne igre zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u većim
količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za
novac.
Sudjelujući u nagradnoj igri, svi sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.
6.1.1 VRSTE NAGRADA
Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada:
NAGRADE:
a) 12.000 kn na poklon kartici Konzuma – jedna nagrada podrazumijeva jednu poklon
karticu na kojoj je iznos od 12.000kn . Kartica se može koristiti za plaćanje trgovačke
robe na svim maloprodajnim mjestima Konzuma osim za plaćanje putem interneta,
plaćanje računa za režije, plaćenje goriva, plaćanje lutrije, plaćanje telefonskih
bonova, plaćanje cigareta i plaćanje kompozitnih plinskih boca. Za plaćenje poklon
karticom nije moguće izdati R-1 račun. Iznos na Poklon kartici moguće je višekratno
koristiti do potpunog iskorištenja iznosa na kartici te ga nije moguće zamijeniti za
novac. Kartica se može iskoristiti u periodu godine dana od izdavanja Konzum poklon
kartice.
3
Kupovinom na jednom računu bilo kojeg proizvoda Ožujskog piva ili iz obitelji Ožujsko naveden
u članku 5. ovih Pravila, u svim prodajnim mjestima Republike Hrvatske i Konzum.hr /web
prodavaonice, kupac stječe pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
6.2. MEHANIZAM NAGRADNE IGRE
Mehanizam nagradne igre je sljedeći:
Kupovinom proizvoda Ožujskog piva ili iz obitelji Ožujsko navedenih u članku 5. ovih Pravila,
na bilo kojem prodajnom mjestu Konzum plus d.o.o./ Konzum.hr, kupac stječe pravo
sudjelovanja u nagradnoj igri.
Kupac može sudjelovati u nagradnoj igri na dva načina ali uvijek s novim brojem računa, putem
SMS-a i prijavom preko web stranice.
Za svaku kupnju navedenih proizvoda/pakiranja, kupac šalje tekstualnu SMS poruku sadržaja:
KONZUM, broj računa, ime, prezime, adresa i grad kupca na broj 60478 . Cijena jedne SMS
poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen).
Drugi način prijave podataka je putem web stranice www.nagradne.ozujsko.com .
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja posebnih
znakova kao što su hrvatska slova (npr. č, ć, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena
ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva i biti naplaćena od strane mobilnog
operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.
Nakon slanja SMS poruke sa svim podacima, kupac će primiti SMS poruku sadržaja:
„Postovani, hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.
U slučaju slanja SMS poruke bez broja računa ili u slučaju slanja SMS poruke u kojoj nije
moguće prepoznati broj računa, kupac će primiti SMS poruku sadržaja:
„Postovani, broj racuna je neispravan. Racun treba biti u formatu XXXXX-XXX-XX. Molimo
pokusajte ponovno.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.
Svaki pojedini broj računa može se poslati/prijaviti samo jednom. Ako isti broj računa bude
ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona i/ili ukoliko bude prijavljen više od jednog
puta putem weba, ta će prijava biti proglašena nevažećom te će u tom slučaju kupac će primiti
poruku sadržaja:
„Postovani, ovaj broj racuna je vec jednom iskoristen za sudjelovanje u nagradnoj igri i ne
moze se koristiti vise puta. Molimo probajte s drugim brojem.“ te ista neće biti naplaćena kupcu.
Nakon prijave putem web-a sa svim potrebnim ispravno upisanim podacima, kupcu će biti
prikaza poruka sadržaja:
„Poštovani, hvala sto ste sudjelovali u nagradnoj igri.“
U slučaju nepotpune prijave putem web-a (bez ključne riječi, broja računa, imena i prezimena,
potpune adresa kupca, broja mobitela te e-mail adrese), kupcu će se prikazati poruka:
“Potrebno je unijeti sve tražene podatke.“
U slučaju prijave putem web-a, ukoliko kupac krivo upiše broj mobitela, ili upisani broj mobitela
nije uopće broj, uz polje za unos broja ispisuje se: „Provjerite broj mobitela“.
U slučaju prijave putem web-a, ako je upisani broj mobitela duži od 7 ili kraći od 6 znakova, uz
polje za unos broja ispisuje se: „Dozvoljena duljina je 6 ili 7 znakova.“
U slučaju prijave putem web-a, ukoliko upisani broj računa nije u ispravnom (fiskalnom)
formatu, uz polje za unos računa ispisuje se:
4
„Broj računa je neispravan. Račun treba biti u formatu XXXXX-XXX-XX.“
U slučaju prijave putem web-a, ukoliko su svi upisani podaci ispravni, ali broj računa je već
evidentiran za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri, bilo da je zaprimljen SMS-om ili prethodno
web-om, u poruci koja se prikazuje nakon slanja prijave ispisuje se:
„Poštovani, ovaj broj računa je već jednom iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri i ne
može se koristiti vise puta. Molimo probajte s drugim brojem.“
Kako bi sudjelovanje u nagradnoj igri bilo valjano, kupac je dužan sačuvati original računa do
nagradnog izvlačenja kao potvrdu kupnje proizvoda Ožujskog piva ili iz obitelji Ožujsko u bilo
kojem pakiranju navedenog u članku 5. ovih Pravila.
Priređivač ne preuzima odgovornost za neispravne podatke.
U slučaju jednokratne kupovine bilo kojeg pakiranja koja sudjeluju u nagradnoj igri kupac može
poslati samo jednu tekstualnu SMS poruku za sudjelovanje u nagradnoj igri ili se može samo
jednom prijaviti putem web-a uz napomenu da ukoliko kupac sudjeluje u nagradnoj igri putem
slanja SMS-a poruka, tada kupac ne može s istim računom sudjelovati i putem web-a.
Svaki od sudionika nagradne igre ima pravo sudjelovati s neograničenim brojem poslanih SMS
poruka i/ili prijava putem weba, ali svaki put sa novim brojem računa. Ako isti broj računa bude
ponovno poslan s istog ili nekog drugog broja telefona i/ili ukoliko bude prijavljen više od jednog
puta putem weba ta će prijava biti proglašena nevažećom.
6.3. IZVLAČENJE DOBITNIKA
Iz baze svih poslanih SMS poruka pristiglih tijekom jednog trajanja nagradne igre i prijava
putem weba na stranici www.nagradne.ozujsko.com , metodom slučajnog odabira, biti će
izvučeni dobitnici koji su sudjelovali u period od 00:00 h dana 27. srpnja 2020. g. do 23:59 h
dana 31. kolovoza 2020. g. te se izvlače sljedeće nagrade:

 • dvadeset i pet dobitnika nagrade (25) „12.000 kn na poklon kartici Konzuma“
  Izvlačenje nagrada će biti obavljeno uz prisustvo tročlane komisije imenovane od strane
  Priređivača.
  Izvlačenje dobitnika nagrada održavati će se 02. rujna 2020. godine u 11:00 sati u prostorijama
  Priređivača, Zagrebačka pivovara d.o.o., na lokaciji Ilica 224, Zagreb, uz prisustvo
  predstavnika Priređivača.
  O toku izvlačenja vodit će se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom
  izvlačenju.
  6.4.OBJAVA DOBITNIKA
  Rezultati izvlačenja, odnosno dobitnici svih podijeljenih nagrada biti će objavljeni na web
  stranici www.nagradne.ozujsko.com najkasnije osam dana po završetku nagradne igre.
  6.5. UTVRĐIVANJE BROJA RAČUNA
  Nagrade će biti uručene nakon ispitivanja istovjetnosti izvučenog dobitnog broja računa s
  brojem originala računa koji su sudionici, odnosno dobitnici dužni sačuvati do dana
  preuzimanja nagrade. Krivotvoreni brojevi računa ili brojevi računa s neovlaštenim
  promjenama bit će smatrani nevažećima.
  6.6. ISPORUKA I PREUZIMANJE NAGRADE
  Sve nagrade koje će biti podijeljene tijekom trajanja nagradne igre navedene su u članku 6.
  stavak 6.1 ovih Pravila.
  5
  Priređivač je obvezan obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana
  izvlačenja dobitnika nagrada telefonskim putem, e-mailom ili poštom.
  Procedura za preuzimanje nagrada i ostvarivanje prava dobitnika navedena je kako slijedi:
  a) dobitnici nagrade 12.000 kn na poklon kartici Konzuma će nagradu preuzeti osobno ili
  u dogovoru sa Zagrebačkom pivovarom
  Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je obvezan dati na uvid dokaz identiteta koji odgovara
  podacima navedenim u SMS poruci ili web prijavi, te original računa navedenog u SMS poruci
  ili web prijavi.
  Pri preuzimanju nagrada, dobitnici će potpisati posebne potvrde o primitku nagrada čime
  prestaju sve daljnje obveze Zagrebačke pivovare d.o.o. ili ostalih tvrtki koje sudjeluju u
  organizaciji nagradne igre prema njima.

Članak 7.
NEPREUZETE NAGRADE
Ukoliko sve nagrade iz člana 6.1.1. pod točkom a) nisu podignute u roku od 30 (slovima:
trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, Zagrebačka pivovara
d.o.o. će postupiti sukladno članku 15. iz Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Priređivač će pisanim putem obavijestiti
dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 (slovima: osam) dana za podizanje nagrade.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a
sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
Članak 8.
ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA
Priređivač ne preuzima odgovornost u svezi eventualnih sporova oko prava na raspolaganje
nagradama.
Članak 9.
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s osvojenom
nagradom u ovoj nagradnoj igri. Dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove
prijenosa vlasništva, registracije i slično, ukoliko se isti troškovi pojave.
Članak 10.
PROMOTIVNE DJELATNOSTI OKO NAGRADNE IGRE
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici
nagrade, njihovi video i audio materijali s kojima su sudjelovali u nagradnoj igri, mogu od strane
Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu
bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja u svim medijima.
Sudionici nagradne igre suglasni su da Zagrebačka pivovara prikuplja, obrađuje i objavljuje
njihove osobne podatke navedene u ovoj nagradnoj igri te se njima koristi u marketinške i
promocijske svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.
6
Članak 11.
VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da Zagrebačka pivovara prikuplja,
obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovoj nagradnoj
igri i to: ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad, broj telefona/mobitela i slika . Svi osobni
podaci koji se prikupljaju u vezi ove nagradne igre, Zagrebačka pivovara čuva u trajanju do
jedne godine od dana završetka nagradne igre, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje
vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade
osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti
sudjelovanja u nagradnoj igri.
Zagrebačka pivovara će navedene osobne podatke u stavku 2. ovog članka koristiti za:

 1. Kontaktiranje sudionika radi dogovora oko dostave nagrade,
 2. Dostavljanja nagrade sudioniku,
 3. Promocijske i marketinške svrhe vezano uz ovu nagradnu igru.
  Članak 12.
  PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE
  Sudionici nagradne igre imaju pravo:
 4. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
 5. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je
  Zagrebačka pivovara pripremila.
 6. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Zagrebačka pivovara
  pohranila.
 7. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Zagrebačka pivovara pohranila.
 8. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se
  njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.
 9. Uložiti prigovor na podatke koje je Zagrebačka pivovara prikupila i obrađuje.
  Članak 13.
  OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA
  Zagrebačka pivovara neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, osim
  u slučaju isporuke Nagrade u ime Zagrebačke pivovare d.o.o. i za njezin račun.
  Zagrebačka pivovara je ovlaštena otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke sudionika
  kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno
  kao posljedica sudskoga naloga.
  Članak 14.
  MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE
  Organizator zadržava pravo prekinuti nagradnu igru i ranije nego je ovim Pravilima predviđeno,
  u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti,
  otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema sudioniku.

Poveznica

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment