Podravka nagradna igra Talianetta nagrađuje i ovog ljeta!

Pravila nagradnog natječaja
U žaru ljeta Podravka Talianetta

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48 000 Koprivnica,
Ulica Ante Starčevića 32.

Članak 2. – Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je “U žaru ljeta Podravka Talianetta”. Nagradni natječaj
Podravke d.d. traje od 02.07.2018. do 15.08.2018. na području Republike Hrvatske, a
natječaj može završiti i ranije ukoliko se potroši zaliha nagradnih ruksaka.
Nagradni natječaj održavat će se na Podravkinoj web stranici https://www.podravka.hr/uzaru-ljeta-podravka-talianetta-2018/

Članak 3. – Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu
promidžbe Talianetta proizvoda i Podravke d.d.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju ” U žaru ljeta Podravka Talianetta” potrebno je kupiti
bilo kojih 4 proizvoda Podravka Talianetta od čega barem 1 proizvod Talianetta rižoto za
vrijeme trajanja natječaja na maksimalno 2 računa. Račun je potrebno slikati ili skenirati te u
formatu pdf, jpg ili png uploadati na stranicu https://www.podravka.hr/u-zaru-ljeta-podravkatalianetta-2018/
Na slici moraju biti jasno vidljivi kupljeni proizvodi, broj računa, datum računa
te prodajno mjesto. Prilikom uploada korisnik ostavlja svoje osobne podatke (ime, prezime,
adresu stanovanja, adresu elektronske pošte, broj mobitela) za kasniji kontakt i potrebe
dostave ruksaka na adresu stanovanja. Osobni podaci se neće javno objavljivati.
Ukoliko je prijava na natječaj uspješno izvršena, na prijavljenu mail adresu stiže elektronička
pošta kao potvrda prijave koju je potrebno sačuvati do kraja natječaja.
Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju i ispunjavanjem uvjeta istoga, od
02.07.2017. do 15.08.2017. ili utroška zaliha COOL ruksaka automatski ulazi u bazu i
ostvaruje pravo na COOL ruksak Talianetta.
U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u
Republici Hrvatskoj.
Svaki sudionik na nagradnom natječaju može sudjelovati s više prijava i svaka važeća
prijava je dobitna. Isti račun se može prijaviti samo jednom, odn. isti račun može osvojiti
samo jednu nagradu. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u
bazu dobitnika. Ukoliko se utvrdi da se ista slika računa prijavljivala s različitim brojem
unosa, sve prijave tog računa će biti proglašene nevažećima.

Članak 7. – Kontrola prijava
Kontrolu prijava vršit će stručna komisija sastavljena od nekoliko djelatnika iz različitih
sektora Podravke, a pritom će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

Članak 8. – Objava rezultata
Rezultati natječaja se neće javno objavljivati jer je svaka važeća prijava dobitna.

Članak 9. – Način i rok preuzimanja nagrada
Nagrade će se u obliku pošiljke dostaviti na adresu dobitnika koju isti prijavi prilikom uploada
podataka na stranicu.
Priređivač preuzima obvezu dostave nagrade na kućnu adresu u roku od 30 dana od
završetka natječaja koji traje do 15.08.2018.
Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih
razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti
isporučiti nagradu zbog više sile. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u
roku 30 dana od završetka natječaja, a dobitnik se u roku od narednih 30 dana ne javi da
nagradu nije primio, priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu
uvažiti.

Članak 10. – Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog foto natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 02.07.2018. na web stranici
https://www.podravka.hr/u-zaru-ljeta-podravka-talianetta/2018

Članak 11. – Rješavanje spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja ” U žaru ljeta Podravka
Talianetta” nadležan je sud u Koprivnici.

Članak 12. – Pravila nagradnog natječaja
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja.
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su primati povremene marketinške obavijesti
Priređivača putem elektroničke pošte. Sudionici će u svakom trenutku imati mogućnost
odjaviti se s istih.
6 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja, briše se baza podataka s osobnim
podacima sudionika nagradnog natječaja.

Članak 12. – Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti ukoliko se zalihe nagradnih COOL ruksaka utroše prije
15.08.2017. ili u slučaju više sile.
Koprivnica, 02.07.2018.
PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica

LINK