Snickers nagradna igra – frendopoli

Sudjelujte u Snickers nagradnoj igri i osvojite nagrade

4.1.2. Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je na dva načina:

4.1.1. sudionik mora uslikati stvarno izdani i naplaćeni račun na kojoj se nalazi barem jedan od Snickers ili Twix proizvoda, zajedno sa svojim podatcima (ime, prezime, adresa, kontakt broj), postaviti preko aplikacije na web-stranici nagradne igre: www.frendopoli.com.hr ili na način da pošalje sliku računa i svoje podatke (ime, prezime, adresa, kontakt broj) na mail [email protected]

4.1.2. ukoliko sudionik ne posjeduje račun na kojem je barem jedan Snickers ili Twix proizvod može sudjelovati u igri pomoću jocker kartice koju je moguće pronaći kod promo tima u razdoblju 3.9.2018. – 15.9.2018., te postaviti ga preko web aplikacije na stranici nagradne igre frendopoli.com.hr ili slanjem fotografije jocker kartice uz svoje podatke na [email protected]

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„SNICKERS FRENDOPOLI“

1. Organizator nagradne igre

1.1. Projektil d.o.o., Ulica grada Vukovara 271., 10000 Zagreb, OIB: 93436911919 (u nastavku: organizator), organizira nagradnu igru »Snickers Frendopoli« (u nastavku: nagradna igra).

1.2. Ovim pravilima i uvjetima organizator također određuje prava, obveze i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

2. Vremenski tijek nagradne igre

2.1. Nagradna igra traje od 3.9. 2018. do uključivo 30. 9. 2018. i organizira se i provodi na području Republike Hrvatske. Nagradna se igra odvija s pomoću aplikacije na web-stranici nagradne igre: www.frendopoli.com.hr (u nastavku: web-stranica nagradne igre).

3. Namjena nagradne igre

3.1. Namjena nagradne igre izvođenje je tržišnog komuniciranja organizatora i promocija robne marke Snickers®. Sva prava pridržana.

4. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

4.1. Općenito

4.1.1. U nagradnoj igri mogu sudjelovati fizičke sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju ova pravila i uvjete nagradne igre.

4.1.2. Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je na dva načina:

4.1.1. sudionik mora uslikati stvarno izdani i naplaćeni račun na kojoj se nalazi barem jedan od Snickers ili Twix proizvoda, zajedno sa svojim podatcima (ime, prezime, adresa, kontakt broj), postaviti preko aplikacije na web-stranici nagradne igre: www.frendopoli.com.hr ili na način da pošalje sliku računa i svoje podatke (ime, prezime, adresa, kontakt broj) na mail [email protected]

4.1.2. ukoliko sudionik ne posjeduje račun na kojem je barem jedan Snickers ili Twix proizvod može sudjelovati u igri pomoću jocker kartice koju je moguće pronaći kod promo tima u razdoblju 3.9.2018. – 15.9.2018., te postaviti ga preko web aplikacije na stranici nagradne igre frendopoli.com.hr ili slanjem fotografije jocker kartice uz svoje podatke na [email protected]

4.1.3. Prijavom odnosno sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki je sudionik suglasan s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja i obvezuje se sudjelovati pod uvjetima, navedenim u ovim pravilima.

4.1.4. Nagrađeni u nagradnoj igri bit će određeni metodom slučajnog odabira. U nagradnoj se igri uvažavaju samo prijave s pravilno ispunjenim podatcima.

4.1.5. Osobni podatci koji se skupljaju u ovoj nagradnoj igri su: ime, prezime, adresa, i kontakt broj.

4.1.6. Sudionici u ovoj nagradnoj igri prijavom u nagradnu igru slažu se s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime i mjesto stanovanja).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik pristaje na skupljanje podataka u svrhu nagradne igre. Ako sudionik ne pristane na skupljanje proslijeđenih podataka i ne da suglasnost, sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

4.1.7. Sve pravilno ispunjene, predane i primljene prijave preko aplikacije na web-stranici nagradne igre i putem mail adrese [email protected] na gore navedeni način bit će uključene u izvlačenju nagrada.

4.1.8. Broj sudjelovanja u nagradnoj igri nije ograničen, zato pojedinac može više puta sudjelovati.

4.2. Ostali uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

4.2.1. U nagradnoj igri bit će uvažene prijave preko aplikacije na web-stranici nagradne igre, predane od 00:00 3. 9. 2018. do uključivo 23:59:59 30. 9. 2018.

4.2.2. Ako nisu ispunjena sva polja u obrascu u aplikaciji na web-stranici nagradne igre i/ili ako sudionik nije suglasan s izjavom o uporabi proslijeđenih osobnih podataka, prijava u nagradnu igru neće biti moguća.

4.2.3. Prijavom u nagradnu igru sudionik izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat s ovim pravilima nagradne igre i da se s njima u potpunosti slaže te dopušta uporabu proslijeđenih osobnih podataka pod uvjetima i na način određen ovim pravilima. Isto se tako obvezuje da će u potpunosti poštovati pravila ove nagradne igre.

4.3. Ograničenja sudjelovanja

4.3.1. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposleni kod organizatora, članovi njihove uže obitelji te sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba, koji neposredno sudjeluju u organizaciji nagradne igre.

5. Popis nagrada (nagradni fond):

5.1. Nagradni fond sadrži odnosno obuhvaća:

5.1.1. Nagrade:

Frendopoli društvena igra – 300 kom (vrijednost nagrade je 4.500,00 KN s uključenim PDV-om).
Snickers/Twix slatki paket – 700 kom (vrijednost nagrade je 11.249,00 KN s uključenim PDV-om)
5.1.2. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 15.749,00 KN (s uključenim PDV-om).

5.1.3. Organizator će na račun Crvenog križa uplatiti 5%ukupne vrijednosti nagradnog fonda.

5.1.4. Nagrada nije prenosiva na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, robu ili uslugu. Slike na promocijskom materijalu simbolične su.

6. Izvlačenje dobitnika biti će održano 4.listopada 2018.

6.1. U izvlačenju sudjeluju svi koji su sudjelovali u nagradnoj igri te postavili fotografije računa ili promotivnog koda zajedno sa svojim podatcima do 30.9. (do 23:59:59).

6.2. Nagrade će biti dodijeljene pod uvjetima određenim ovim pravilima.

7. Objava nagrađenih

7.1. Svi nagrađeni izričito dopuštaju objavu svoga imena, prezimena te mjesta stanovanja na web-stranici nagradne igre, u e-porukama nagradne igre koje promoviraju tu nagradnu igru, za što od organizatora neće zahtijevati nikakvo plaćanje ili nadoknadu.

7.2. Podatci nagrađenih bit će objavljeni na web-stranici nagradne igre najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od provedenog ždrijebanja.

8. Općenito o nagradama i nagrađenima

8.1. Organizator će provjeriti jesu li nagrađeni sudjelovali u skladu s ovim pravilima odnosno uvjetima.

8.2. Organizator ima pravo zahtijevati da nagrađeni u određenom roku proslijedi zahtijevane podatke (ime i prezime, adresu stalnoga prebivališta, ispostavu porezne uprave i svoj porezni broj), potrebne za preuzimanje nagrade. U slučaju da nagrađeni to neće napraviti, da podatke proslijedi prekasno ili proslijedi nepotpune podatke, izgubi pravo na nagradu.

8.3. O načinu, kraju i satu preuzimanja nagrada organizator će obavijestiti nagrađene putem telefona i/ili e-pošte i u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od objave nagrađenih. Ako se pojedinačni nagrađeni ne odazove u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o preuzimanju nagrade (npr. ne proslijedi zahtijevane podatke u pismenom obliku ili putem e-pošte ili telefona), organizator će u daljnjem roku od 8 dana ponoviti obavijest o primitku i odrediti dodatni rok od 15 dana od dana primitka ponovne obavijesti za podizanje nagrade. Ukoliko se dobitnik ne odazove i ne podigne nagradu niti u dodatnom roku, gubi pravo na nagradu.

8.4. Nagrađenima će nagrade biti uručene od strane organizatora odnosno poslane poštom. Trošak dostave poštom platit će organizator nagradne igre.

8.5. Organizator nagradne igre pridržava pravo ne dodijeliti nagradu (i u sljedećim slučajevima):

ako se pojavi dvojba o istovjetnosti podataka
ako se utvrdi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre odnosno ždrijebanja
ako se utvrdi da nagrađeni ne ispunjava odnosno nije ispunio uvjete određene u ovim pravilima odnosno da je bio izvučen u suprotnosti s tim pravilima
ako se i nakon obavijesti nagrađenima nagrađeni ne odazove na preuzimanje nagrade, s obzirom na pravila organizatora nagradne igre.
8.6. U trenutku preuzimanja nagrade odnosno prema potrebi potpisom posebnog dogovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze organizatora prema nagrađenom.

8.7. U slučaju naknadnoga isključenja nagrađenog iz sudjelovanja u nagradnoj igri, nagrađenom se može naknadno oduzeti nagrada odnosno se od nagrađenog zahtijeva povrat već uručene nagrade. U slučaju da naknadno isključeni nagrađeni više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator može od navedene osobe zahtijevati iznos u visini vrijednosti uručene nagrade.

10. Druge odredbe

10.1. Organizator ne odgovara za postupanje u skladu s ovim Praviima u slučaju da su dostavljeni nepotpuni ili pogrešni podatci u nagradnoj igri.

10.3. Organizator i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz nagrada, s čime se sudionici izričito slažu. Organizator također ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

10.4. U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), organizator ima pravo otkazati nagradnu igru. Organizator mora o tome obavijestiti sudionike putem web-stranice nagradne igre. U takvom slučaju organizator ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

10.7. Organizator nagradne igre ne odgovara za mogući štetu, nastalu zbog problema u djelovanju pošte, zbog gubitka pošiljaka, pogrešno ili nečitljivo navedenih kontaktnih podataka, problema kod mrežnih operatora odnosno zbog greške internetskih veza odnosno zbog bilo kakvih drugih tehničkih problema, zbog kojih može doći do grešaka u provedbi nagradne igre.

10.8. Sudionicima nagradne igre osigurani su podrška i pomoć na e-adresi: [email protected]

11. Uporaba i zaštita osobnih podataka

11.1. Sudionici u nagradnoj igri daju privolu organizatoru da do opoziva vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

11.2. Prikupljene će podatke organizator upotrebljavati isključivo za namjenu vidljivu i opisanu u ovim pravilima odnosno uvjetima – organizacija i sudjelovanje u nagradnoj igri

11.3. Organizator će brižljivo čuvati osobne podatke, u skladu sa zakonom s područja zaštite osobnih podataka i zakonom s područja elektroničkih komunikacija – Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

11.4. Sudionici u nagradnoj igri izričito dopuštaju da organizator Projektil d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10.000 Zagreb, OIB: 93436911919, uspostavi, vodi, održava i upravlja prikupljenim osobnim podatcima (osobno ime, adresa stalnoga prebivališta, kontakt broj ), koje je pridobio u skladu s Pravilima odnosno uvjetima nagradne igre »Snickers Fredopoli« i objavljeni su na web-stranici nagradne igre.

11.5. Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da organizator može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće namjene:

provedba nagradne igre u svim oblicima
obavještavanje o rezultatu ždrijebanja
objava imena i prezimena te mjesta stanovanja nagrađenih na web-stranici nagradne igre.
11.6. Za vrijeme trajanja nagradne igre, ispitanik ima mogućnost uvida, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci podataka, u skladu s važećim propisima. Sudionik može od organizatora bilo kada zahtijevati da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke.

11.7. Dobiveni osobni podatci pohranjuju se do opoziva pohrane osobnih podataka od strane sudionika ili do završetka nagradne igre odnosno do dodjele nagrada, što ranije nastupi.

11.9. Nakon isteka roka pohrane organizator će osobne podatke izbrisati.

11.10. Organizator mora sudioniku na njegov zahtjev:

potvrditi obrađuju li se osobni podatci u vezi s njim ili ne
omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili kopiranje
proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega
dati informaciju o metodama obrade osobnih podataka
izbrisati osobne podatke iz baze podataka.

12. Opoziv sudjelovanja

12.1. Sudionik može bilo kad za vrijeme trajanja nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri tako da pošalje poruku organizatoru na e-adresu: [email protected]

Po primitku te poruke organizator će ga isključiti iz nagradne igre.

13. Rješavanje žalbi

13.1. Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnom igrom i nisu uređena ovim pravilima odgovarajuća tumačenja daje organizator, koji vodi brigu i o izvođenju nagradne igre te nadzire njen tijek. Objašnjenje organizatora konačno je i protiv njega nije moguća žalba.

13.2. Moguće sporove, nastale u vezi s nagradnom igrom, sudionici i organizator rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Zagrebu.

14. Objava, valjanost pravila

14.1. Ova pravila vrijede nakon što Ministarstvo financija RH na njih da suglasnost i ista budu objavljena odnosno dostupna su na web-stranici nagradne igre: www.fredopoli.com.hr

Zagreb, 23.7.2018.

Link natječaja

Pretplatite se na naš newsletter i primajte nove nagradne igre u sandučić


 

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment