Nagradice

nagradne igre u tijeku

kupi i pošalji nagradne igre

Dođi u Spar i odvezi pravu stvar nagradna igra 2019.

spar nagradna igra 2019

spar nagradna igra 2019

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Dođi u SPAR i odvezi pravu stvar“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač).
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i Premium Visa brenda PBZ Carda.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača društva SPAR Hrvatska d.o.o. od 21. 8. 2019. do 17. 9. 2019. i ima 4 kola:

kolo 21. 8. – 27. 8. 2019.
kolo 28. 8. – 3. 9. 2019.
kolo 4. 9. – 10. 9. 2019.
kolo 11. 9. – 17. 9. 2019.
Nakon izvlačenja neizvučeni kuponi se ne prebacuju u prvo sljedeće kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne igre.

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne osobe koje od 21. 8. 2019. do 17. 9. 2019. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama i SPAR kioscima ostvare kupnju u iznad 50,00 kn. Prilikom izdavanja računa na blagajni, kupac će dobiti kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupon izlazi automatski iz blagajne uz svaki račun iznad 50,00 kn. U svakom SPAR-u i INTERSPAR-u nalazi se po jedna kutija za ubacivanje kupona.
Na kupon treba upisati ime i prezime, adresu, broj mobitela i e-mail adresu kupca.
Kupon treba ispuniti i ubaciti u za to predviđeno mjesto.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1. kolo
– 10 električnih romobila
T0/250 – ELEKTRO ROMOBIL
T0/25 Li-ion 36 V 250 W PREKLOPIVI ALUMINIJSKI
Vrijednost: 24.990,00 kn

– 1 električni skuter Choper –
Model
Kategorija L1
Boja VIŠEBOJNI
Godina proizvodnje 2019
Vrsta pogona električni
Snaga 1200W
CO2: 0 g/km
Vrijednost: 9.499,00 kn

2. kolo
– 10 električnih romobila
T0/250 – ELEKTRO ROMOBIL
T0/25 Li-ion 36 V 250 W PREKLOPIVI ALUMINIJSKI
Vrijednost: 24.990,00 kn

– 1 električni skuter Choper
Model
Kategorija L1
Boja VIŠEBOJNI
Godina proizvodnje 2019.
Vrsta pogona električni
Snaga 1200 W
CO2: 0 g/km
Vrijednost: 9.499,00 kn

3. kolo
– 10 električnih romobila
T0/250 – ELEKTRO ROMOBIL
T0/25 Li-ion 36 V 250 W PREKLOPIVI ALUMINIJSKI
Vrijednost: 24.990,00 kn

– 1 električni skuter Choper –
Model
Kategorija L1
Boja VIŠEBOJNI
Godina proizvodnje 2019.
Vrsta pogona električni
Snaga 1200 W
CO2: 0 g/km
Vrijednost: 9.499,00 kn

4. kolo
– 10 električnih romobila
T0/250 – ELEKTRO ROMOBIL
T0/25 Li-ion 36 V 250 W PREKLOPIVI ALUMINIJSKI
Vrijednost: 24.990,00 kn

– 1 električni skuter Choper
Model
Kategorija L1
Boja VIŠEBOJNI
Godina proizvodnje 2019.
Vrsta pogona električni
Snaga 1200 W
CO2: 0 g/km
Vrijednost: 9.499,00 kn

Ukupna vrijednost fonda nagrada: 137.956,00kn

Vrijednost nagradnog fonda uključuju

Nulti servis
Sve troškove do registracije – za električne skutere Choper.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se:

Za 1. kolo 4. 9. 2019.
Za 2. kolo 11. 9. 2019.
Za 3. kolo 18. 9. 2019.
Za 4. kolo 25. 9 .2019.
Sva izvlačenja biti će na gore navedene datume u 11 sati u INTERSPAR hipermarketu u Retkovcu, Branimirova 181, 10000 Zagreb, a datum svakog izvlačenja bit će objavljen najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr.
Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača, kao i javni bilježnik.

Članak 8.

Preuzimanje nagrada:
Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte ili e-mailom.
Nagrade će se moći preuzeti u odabranom SPAR supermarketu i INTERSPAR hipermarketu uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.
S nagradama koje ne budu preuzete postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od nagrada navedenih u članku 6. ili u količinama, odnosno vrijednosti većim od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl. 6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati da imaju pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku – pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili putem e-maila, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

SPAR Hrvatska d.o.o.

Poveznica

Comments are Closed

Theme by Anders Norén