Spar nagradna igra: Vozimo se na struju!

Ocijeni post

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Vozimo se na struju!“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač).
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i PBZ Card d.o.o.

Članak 2.

Nagradna igra se održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača u periodu od 02.09.2020. do 29.09.2020. i 4 kola. Završno izvlačenje za glavnu nagradu je 09.10.2020.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne igre, na Facebook stranici Priređivača te na svim prodajnim mjestima Priređivača.

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje u periodu od 02.09. do 29.09.2020. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama ostvare kupovinu u vrijednosti najmanje 50,00 kn.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji, te osobe koje pružaju Tehničku podršku Priređivaču,
U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati građani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ni hrvatsko državljanstvo te maloljetne osobe.

Članak 6.
Način sudjelovanja

Sudjelovati u nagradnoj igri moguće je u razdoblju od 02.09. do 29.09.2020. putem web stranice www.spar.igram.hr.
Sudionik putem sučelja na web stranici nagradne igre unese svoje podatke:

Broj računa

Ime

Prezime

Telefon

Adresa

Grad:

Datum rođenja:

E-mail adresa:

Članak 7.

S jednim računom moguće je sudjelovati samo jednom. U slučaju pokušaja višekratne prijave s istim brojem računa, aplikacija će onemogućiti dodatnu prijavu.
Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim računima.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz ove Nagradne igre. Priređivač će tražiti original računa na uvid kod podizanja nagrade te ima pravo odbiti uručenje nagrade Sudioniku koji ne može dati na uvid predmetni račun.

Članak 8.

Sudionici nagradne igre sami snose troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi sudjelovanja, između ostaloga, uključuju: troškove pristupa internetu, troškove prijenosa podataka s interneta.
Smatra se da samim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje na sve uvjete povezane s nagradnom igrom odnosno da prihvaća ova Pravila nagradne igre.

Članak 9.

Sudionici mogu u bilo koje vrijeme prekinuti svoje sudjelovanje u nagradnoj igri za vrijeme trajanja nagradne igre slanjem poruke na [email protected] Nakon primitka poruke sudionik će biti isključen iz nagradne igre.

Članak 10.

Fond nagrada sastoji se od

Marka i tip: Volkswagen e-Golf
Vrsta vozila: Osobno
Ozn.modela: BE23D101
Vanjska boja: Pure White
Kôd vanjske boje: 0Q0Q
Boja unutrašnjosti: Titan Crno
Kôd unutrašnjosti: TW
God. proizvod.: 2020
Komisijski broj: 0558467
TEHNIČKI PODACI
Broj vrata: 4
Broj sjedala: 5
Vrsta motora: Elektro Mjenjač: AG1- automatski mjenjač
Snaga motora: 100 kW / 136 KS
Zapremina mot.: 0 ccm
Emisija CO2: 0 g/km (prosječno)
EU norma: AX 1 kom
Cijena s PDV: 265.755,25 kn

CityCoco City Cruiser 8 električni romobil,
8,5″ gume, 350W motor, 36V 6.4Ah
Panasonic baterija 20 kom

RS1 RKS RS-I električni bicikl EN15194, 20″,
250W, 36V, 10Ah li-ion 20 kom

CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W,
60V, 20Ah 5 kom
Cijena s PDV: 220.625,00 kn
Ukupno fonda nagrada s PDV: 486.380,25 kn
Članak 11.
Trajanje i izvlačenje nagrada:

Kolo 02.09. – 08.09.2020.
Izvlačenje 11.09.2020.
Nagrade:
CityCoco City Cruiser 8 električni romobil – 5 kom
RS1 RKS RS-I električni bicikl EN15194, 20″ – 5 kom
CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W – 1 kom

Kolo 09.09. – 15.09.2020.
Izvlačenje 18.09.2020.
Nagrade:
CityCoco City Cruiser 8 električni romobil – 5 kom
RS1 RKS RS-I električni bicikl EN15194, 20″ – 5 kom
CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W – 1 kom

Kolo 16.09. – 22.09.2020.
Izvlačenje 25.09.2020.
Nagrade:
CityCoco City Cruiser 8 električni romobil – 5 kom
RS1 RKS RS-I električni bicikl EN15194, 20″ – 5 kom
CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W – 1 kom

Kolo 23.09.. – 29.09.2020
Izvlačenje: 02.10.2020.
Nagrade:
CityCoco City Cruiser 8 električni romobil – 5 kom
RS1 RKS RS-I električni bicikl EN15194, 20″ – 5 kom
CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W – 1 kom
Završno kolo
Izvlačenje 09.10.2020.
Nagrada:
CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W – 1 kom
Električno vozilo Volkswagen e-Golf
Izvlačenja će se održat u sjedištu Priređivača. Izvlačenje dobitnika provodi se pomoću računalnog sustava pomoću algoritma slučajnosti koji iz baze popisa svih sudionika izvlači dobitnike nagrada.
U završnom kolu sudjeluju svi prijavljeni računi, osim onih koji su osvojili nagradu u prethodna 4 kola.
Informacije o izvlačenju bit će objavljene najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr i Facebook stranici priređivača.
Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača te javni bilježnik.

Članak 12.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte, telefonski ili e-mailom.Dobitnik izričito dozvoljava objavu svojeg imena, prezimena i adrese na web stranicama Priređivača i Tehničke podrške, na njihovim Facebook stranicama ili u bilo kojim drugim medijima i društvenim mrežama, za što neće tražiti plaćanje ili naknadu od Priređivača ili tehničkog organizatora. Istodobno se odriče prava pregledavanja, odobravanja, izmjene i protivljenja bilo kakvoj upotrebi građe, uređivačkom izboru ili izgledu materijala koji će se objaviti.

Članak 13.

Preuzimanje nagrada:
U slučaju porezne obveze sukladno važećem zakonodavstvu RH, svaka strana (dobitnik, Priređivač) snosi svoje troškove takvih obveza prema zakonskoj obvezi ako ona postoji. Ostale troškove povezane s nagradom snosi sam dobitnik.

Nagrade
CityCoco City Cruiser 8 električni romobil
Dobitnik električni romobil preuzima s nultim servisom.
RS1 RKS RS-I električni bicikl EN15194, 20″
Dobitnik električni romobil preuzima s nultim servisom.
će se moći preuzeti u SPAR ili INTERSPAR trgovini po izboru dobitnika uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice te računa.
Nagrada CP1.6 CityCoco CP 1.6 električni moped 2000W
Dobitnik električni moped preuzima s probnim tablicama i osnovnim osiguranjem u trajanju 5 dana, u trgovini CityCoco, Sisačka ulica 16 u velikoj Gorici.
Električno vozilo Volkswagen e-Golf
će se moći preuzeti u salonu Posche Inter Auto d.o.o., Velimira Škorpika 21-23, Zagreb uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice te računa.
Dobitnik automobil preuzima s probnim tablicama i osnovnim osiguranjem u trajanju 5 dana, te nultim servisom.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će potpisati Zapisnik o preuzimanju nagrade.
Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć.
Nagradu može preuzeti isključivo dobitnik. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.
Dobitnik nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.
Ako se dobitnik odrekne nagrade nema se pravo žaliti Priređivaču zbog nagradne igre. Rezultati su konačni i žalba nije moguća.
Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika izvršene su sve obveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 14.

Ako dobitnik nagradu ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.
U slučaju ne preuzimanja nagrade postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10)

Članak 15.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčani ekvivalent nagrade ili bilo koju drugu nagradu. Dobitnik nagrade ne može se žaliti na Priređivača (npr. u vezi s kvalitetom nagrade itd.).
U slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail ili drugi osobni podaci) Priređivač zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradne igre.
Sudionik gubi pravo na nagradu ako Priređivač utvrdi da:

sudionik nije ispunio uvjete sudjelovanja;

je sudionik kršio uvjete i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri;

sudionik ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima objavljenima na web stranici ili ih nije ispunio u roku;

u slučaju prijava: ako je prijava bila na bilo koji način neprimjerena.
Ako sudionik izgubi pravo na nagradu Priređivač će daljnjim odabirom odabrati sljedećeg dobitnika.

Članak 16.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene ovim Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 17.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

Članak 18.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati da imaju pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku – pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili putem e-maila-a, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 19.


Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa

Članak 20.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Poveznica

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment