Tifon nagradna igra “S Tifonom slavi 200.000,00 kuna u džep stavi”

Tifon nagradna igra S Tifonom slavi 200.000,00 kuna u džep stavi

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrošite minimalno 200 kuna na Tifon postajama i osvojite nagrade.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji u razdoblju od 01.10.2018. u 00:00sati (po hrvatskom vremenu) do 31.12.2018. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu),na prodajnim mjestima Priređivača ostvare kupovinu minimalno u iznosu od 200,00 kn po jednom računu. U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo kupci u maloprodaji.

Za svaku kupnju u iznosu od 200,00 kuna ili više na svim prodajnim mjestima Priređivača kupac će dobiti račun sa nagradnim kuponom.

Na nagradni kupon kupac treba upisati svoje osobne podatke i to:
1. puno ime i prezime
2. adresu stanovanja uz naznaku poštanskog broja i mjesta/grada
3. važeći kontakt broj telefona ili mobitela
Ispunjeni kupon kupac ubacuje u za tu svrhu namijenjenu kutiju na prodajnom mjestu Priređivača.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

pod nazivom „S TIFONOM SLAVI 200.000,00 KUNA U DŽEP STAVI“

PRIREĐIVAČ
Članak 1.

Priređivač nagradne igre „S TIFONOM SLAVI 200.000,00 KUNA U DŽEP STAVI “ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je TIFON d.o.o., Zagreb, Zadarska 80, OIB: 77607495225 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra počinje 01.10.2018. u 00:00sati (po hrvatskom vremenu) i traje do 31.12.2018. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu), a odvija se na svim prodajnim mjestima Priređivača.

Članak 3.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je promocija Priređivača.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.tifon.hr

Članak 4.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji u razdoblju od 01.10.2018. u 00:00sati (po hrvatskom vremenu) do 31.12.2018. godine u 23:59:59 sati (po hrvatskom vremenu),na prodajnim mjestima Priređivača ostvare kupovinu minimalno u iznosu od 200,00 kn po jednom računu. U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo kupci u maloprodaji.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici društva Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca). Članovi Povjerenstva za izvlačenje dobitnika ne smiju sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da se bilo koja od navedenih osoba bude izvučena, izvlačenje se smatra nevažećim.

Članak 5.

Za svaku kupnju u iznosu od 200,00 kuna ili više na svim prodajnim mjestima Priređivača kupac će dobiti račun sa nagradnim kuponom.

Na nagradni kupon kupac treba upisati svoje osobne podatke i to:
1. puno ime i prezime
2. adresu stanovanja uz naznaku poštanskog broja i mjesta/grada
3. važeći kontakt broj telefona ili mobitela
Ispunjeni kupon kupac ubacuje u za tu svrhu namijenjenu kutiju na prodajnom mjestu Priređivača.

Potpisom na kuponu i označavanjem polja „Suglasan/suglasna sam s navedenom obradom podataka“ kupac daje privolu da se njegovi osobni podaci naznačeni na kuponu koriste u svrhu realizacije nagradne igre od strane Priređivača.

Samo kuponi koji su u razdoblju trajanja nagradne igre ubačeni u kutiju i na kojima je dana
privola za obradu osobnih podataka u svrhu nagradne igre smatraju se valjanima.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati kupci koji su plaćanje izvršili HUB uplatnicom.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem različitih računa i osvojiti više nagrada. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput.

Svaki Kupon za koje se utvrdi da je krivotvoren, ukraden ili dobiven na nezakonit način, bit će automatski proglašen nevažećim. Kupon će biti odbijen i proglašen nevažećim ako je bilo koji njegov dio nečitljiv, izmijenjen, krivotvoren ili nepravilan na bilo koji način, ili ako ne zadovolji na provjerama.

Kuponi koji budu proglašeni nevažećima ne mogu sudjelovati u izvlačenjima za sporedne nagrade te glavnu nagradu.

Priređivač nema obvezu slanja pisane obavijesti i obrazloženja glede nevaljanosti Kupona. Svi neispravno popunjeni Kuponi koji ne budu u skladu sa ovim Pravilima, automatski se isključuju iz nagradnih izvlačenja.

U izvlačenje glavne nagrade sudjeluju svi kupci koji su u razdoblju trajanja nagradne igre ubacili pravilno ispunjene kupone u za to predviđenu kutiju te ispunili sve gore navedene uvjete.

Nagradna igra provodi se u 4 kola.

1. kolo nagradne igre traje od 01.10.2018. godine do 31.10.2018. godine, a u 1. kolu sudionici mogu osvojiti 3x kartice Priređivača za kupnju goriva na prodajnim mjestima Priređivača u vrijednosti 1.000,00 kuna i 1x iPhone x.

2. kolo nagradne igre traje od 01.11.2018. do 30.11.2018. godine, a u 2. kolu sudionici mogu osvojiti 3x kartice Priređivača za kupnju goriva na prodajnim mjestima Priređivača u vrijednosti 1.000,00 kuna i 1x iPhone x.

3. kolo nagradne igre traje od 01.12.2018. do 31.12.2018. godine, a u 3. kolu sudionici mogu osvojiti 3x kartice Priređivača za kupnju goriva na prodajnim mjestima Priređivača u vrijednosti 1.000,00 kuna i 1x iPhone x.

4. kolo nagradne igre traje od 01.10.2018. do 31.12.2018. godine, te u njemu sudjeluju svi sudionici nagradne igre koji su pravilno ispunjene kupone ubacili u za to predviđenu kutiju na prodajnom mjestu Priređivača u razdoblju trajanja nagradne igre, a sudionici mogu osvojiti glavnu nagradu i to 1x 200.000,00 kuna nagradnoj American Express kartici (u tekstu: glavna nagrada). Nakon finalnog izvlačenja i proglašenja dobitnika nagrade 4. kola nagradne igre, Priređivač će PBZ Cardu d.o.o. kao izdavatelju nagradne kartice dostaviti osobne podatke dobitnika kako bi se mogao utvrditi njegov identitet i izdati potrošačka kartica sa iznosom od 200.000,00 kuna.

U gore navedenu svrhu, Priređivač će prikupiti i odrađivati osobne podatke dobitnika i pribaviti njegovu pisanu suglasnost za dostavu punog imena i prezimena, OIB-a, kontakt broja telefona, broja osobne iskaznice i podataka o policijskoj upravi koja je istu izdala te datum rođenja i adresu stanovanja i iste dostaviti PBZ Cardu d.o.o. u svrhu izdavanja nagradne kartice, a dobitnik je dužan osobnom iskaznicom potvrditi svoj identitet prilikom preuzimanja nagradne kartice.

Članak 6.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:

1. Glavnu nagradu:
⦁ 1x 200.000,00 kuna na nagradnoj American Express kartici
⦁ Kartica će biti valjana u roku od četiri godine od datuma izdavanja.
2. Mjesečne nagrade:

3. 9x kartice Priređivača za kupnju goriva na prodajnim mjestima Priređivača u
vrijednosti 1.000,00 kuna. Ukupna vrijednost 9.000,00 kuna
4. 3x iPhone x vrijednosti 8.237,50 kuna . Ukupna vrijednost 24.712,50 kuna

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati slanje nagrada izvan teritorija Republike Hrvatske.

Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne primi nagradu iz razloga što je na kuponu naveo netočne osobne podatke ili iz razloga što nije preuzeo nagradu u sukladno dogovoru sa Priređivačem.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili druge usluge. Nagrada nije prenosiva.

U nagrade je uključen PDV kojeg plaća Priređivač.

Fotografije nagrada na svim promotivnim materijalima Priređivača su informativne naravi.

Članak 7.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika provodi se u 4 kola.

Tijekom trajanja nagradnih kola, Priređivač skuplja sve kutije s kuponima sa svih prodajnih mjesta i dostavlja ih u prostorije sjedišta Priređivača gdje se održavaju nagradna izvlačenja, prema niže definiranom rasporedu.

Nagradna izvlačenja obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) te javnog bilježnika, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik.

Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.
Imena dobitnika svih nagrada biti će objavljena na web stranici www.tifon.hr u roku od (8)
osam dana od dana svakog izvlačenja te na Facebook stranici facebook.com/tifon.hr.

Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo pristaju da se njihovo ime i prezime mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na službenoj Internet stranici Priređivača i Facebook stranici Priređivača i kao i u drugom

tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu Priređivača u promidžbene svrhe
nagradne igre.

Prilikom izvlačenja obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog Pravilnika. Izvučeni dobitnici koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika, neće se javno objavljivati kao dobitnici, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 4. ovog Pravilnika.

Članak 8.

PROGLAŠENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Proglašenje dobitnika prvog kola nagradne igre održat će se u prostorijama sjedišta Priređivača dana 07.11.2018. godine do 18:00 sati

Proglašenje dobitnika drugog kola nagradne igre održat će se u prostorijama sjedišta Priređivača dana 07.12.2018. godine do 18:00 sati

Proglašenje dobitnika trećeg kola nagradne igre održat će se u prostorijama sjedišta Priređivača dana 08.01.2019. godine do 18:00 sati

Proglašenje dobitnika četvrtog kola nagradne igre, odnosno dobitnika glavne nagrade
održat će se u prostorijama Priređivača dana 14.01.2019. 2019. godine do 18:00 sati

Imena dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.tifon.hr i Facebook stranici
Priređivača.

Priređivač će u roku od 1 (jedan) dan nakon izvlačenja dobitnika, obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanja putem SMS poruke na broj mobitela naveden na kuponu.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

Ako dobitnik ne podigne nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno pisanim putem na jedan od kontakata navedenih na kuponu obavijestiti o dobitku u roku od 8 (osam) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za realiziranje nagrade koji ne smije biti kraći od 8(osam) niti duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade.

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila u bilo kojem trenutku trajanja nagradne igre.

Priređivač će s dobitnikom glavne nagrade dogovoriti osobno preuzimanje nagrade u sjedištu Priređivača ili slanje kartice na adresu dobitnika.

Ako dobitnik ne podigne nagradu u gore navedenim rokovima, Priređivač će ga dodatno putem poziva ili SMS poruke obavijestiti o dobitku, te će dobitnicima ostaviti naknadni rok od osam (8) dana od dana slanja dodatne obavijesti

Nagrada se ne dodjeljuje:

⦁ ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore naznačenim rokovima;
⦁ ako dobitnik ne zadovoljava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri;
⦁ ako dobitnik obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu;
⦁ ako dobitnikov kupon nije ispunjen u skladu s Pravilima nagradne igre
⦁ ako dobitnik dostavi Priređivaču lažne/netočne osobne podatke
⦁ ako je dobitnik u proteklih 12 mjeseci osvojio nagrade u sličnim nagradnim igrama i natječajima organiziranim od istog Priređivača na svim platformama;
⦁ u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.
Priređivač nije odgovoran ako Dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagrade zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču.

Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada iz stavka 3. ovog članka
ovih Pravila prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

Članak 9.

NAČIN IZVLAČENJA AKO SE PRIJAVI MANJE
SUDIONIKA OD BROJA NAGRADA

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist Državnog proračuna, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednost.

Članak 10.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranici www.tifon.hr te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Članak 11.

Prijavom na nagradnu igru, sudionici pristaju da Priređivač koristi njihove osobne podatke za potrebe nagradne igre, a u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Uredba EU (2016/679) . Osobni podatci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja nagradne igre i nakon, ali samo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno predaje nagrade Dobitniku i ispunjavanja zakonskih obveza Priređivača. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ove nagradne igre, neće moći sudjelovati u nagradnoj igri.

ODGOVORNOST ZA MOGUĆE ŠTETE
Članak 12.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove nagradne igre i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, sa čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Članak 13.

SPOROVI I ŽALBE

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 14.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.tifon.hr

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri izričito izjavljuje da je upoznat s pravilima i da se s njima slaže. Pravila će biti objavljena na internetskim stranicama www.tifon.hr, a primjenjuju se od dana početka nagradne igre.

Tifon d.o.o.

Link natječaja

Kada odigrate ovu nagradnu igru pronađite još nagradnih igara na našoj početnoj stranici

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment