Nagradice

nagradne igre u tijeku

kupi i pošalji nagradne igre

Tuc nagradna igra 2019. – zakucaj glad i osvoji nagrade

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“ZAKUCAJ GLAD I OSVOJI NAGRADE”

1) UVODNE NAPOMENE
ALERT d.o.o., Petra Berislavića 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća Pravila nagradnog natječaja “Zakucaj glad i osvoji nagrade” (dalje u tekstu: Natječaj).

Natječaj se održava u razdoblju od 3. kolovoza 2019. godine u 00:00 sati do 30. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati s ciljem promidžbe TUC krekera. Pravila Natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici www.zakucajglad.hr.

2) PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju:

zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
osobe koje su direktno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika
sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Natječajem, kao ni članovi njihovih užih obitelji.
Više sudionika s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim sudionikom.

3) KAKO SUDJELOVATI
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je kupiti bilo koji proizvod TUC krekeri, sačuvati račun kao dokaz o kupnji i nakon toga posjetiti internetsku stranicu www.zakucajglad.hr na kojoj se nalazi aplikacija za Igru vještine. Sudionik treba otvoriti aplikaciju za Igru vještine i započeti igru. Prije započinjanja igre, sudionik je dužan u posebnom elektronskom obrascu upisati svoje podatke, tj. email adresu, korisničko ime, godinu rođenja, lozinku i broj telefona, kao i proći provjeru botova, tzv. captcha. Navedeni način prijave nužan je kako bi Organizator mogao obavijestiti sudionika u slučaju osvajanja nagrade i kako bi ga mogao rangirati na popisu sudionika.

Nakon što unese gore navedene podatke, sudionik će oformiti svoj nalog koji će mu omogućiti da započne Igru vještine. S tako oformljenim nalogom sudionik treba odabrati opciju START, popuniti polje podacima koji se odnose na broj računa koji predstavlja dokaz o kupnji, nakon čega sudionik može započeti Igru vještine.

Igra vještine sastoji se od dvije osi, horizontalne i vertikalne. U središtu, gdje se osi sijeku, nalazi se “koš”. Košarkaška lopta kreće se prvo po horizontalnoj osi u smjeru lijevo-desno. Cilj sudionika je da klikom zaustavi loptu u obruču koša. Nakon toga, postupak se ponavlja za vertikalnu os, s tim što se sada košarkaška lopta kreće u smjeru gore-dolje). Kako sudionik napreduje, brzina kretanja lopte se povećava, a obruč se kreće po ekranu. Sudionik završava igru u trenutku kada ne uspije zaustaviti kretanje lopte u obruču koša.

Na osnovu jedne kupnje TUC krekera i dobivanja računa s jedinstvenim brojem, sudionik može samo jednom sudjelovati u Natječaju, dok mu svaka sljedeća kupnja i novi broj računa omogućuje da opet sudjeluje, s tim što u razdoblju od 2 minute sudionik može sudjelovati najviše 10 puta.

Sudionici mogu dobiti više informacija o Natječaju slanjem svojih pitanja i prijedloga putem elektronske pošte na adresu [email protected]

4) ODABIR – PROGLAŠENJE DOBITNIKA
DNEVNE NAGRADE
Svi sudionici koji tijekom jednog dana trajanja Natječaja budu sudjelovali u njemu mogu osvojiti jednu od dnevnih nagrada. Sudionik koji u tijeku jednog dana Natječaja ostvari najbolje vrijeme, tj. najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u obruču koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine, dobiva dnevnu nagradu.

Ako dva ili više sudionika imaju jednake rezultate, prednost će imati sudionik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Utvrđivanje dobitnika dnevne nagrade počinje od 4. 8. 2019. godine najkasnije u 10:00 sati i to svakog dana igre za prethodni dan igre, s tim što će se danom igre smatrati razdoblje od 00:00 sati do 23:59 sati. Ukupno će biti 28 dana igre te će se shodno tome dodijeliti 28 dnevnih nagrada.

Dobitnik dnevne nagrade može biti dobitnik glavne i tjedne nagrade.

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu dnevnu nagradu. Izuzetak od ovog pravila, tj. mogućnost da jedan isti sudionik osvoji više od jedne nagrade, može biti isključivo slučaj kada se neka od nagrada dodijeli prvom sljedećem sudioniku na rang listi, tj. rezervnom dobitniku, a taj dobitnik je tokom postupka validacije upsio ostvariti najbolji rezultat u toku jednog dana trajanja Natječaja.

Dobitnici dnevnih nagrada bit će objavljeni u roku od 24 sata od dana utvrđivanja na internetskoj stranici www.zakucajglad.hr.

TJEDNE NAGRADE
Svi sudionici koji tijekom jednog tjedna trajanja Natječaja budu sudjelovali u njemu imaju mogućnost osvojiti jednu od tjednih nagrada. Sudionik koji tijekom jednog tjedna trajanja Natječaja ostvari najbolje vrijeme, tj. najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine, dobiva tjednu nagradu.

Ako dva ili više sudionika imaju jednake rezultate, prednost će imati sudionik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Mogućnost osvajanja tjedne nagrade imat će sudionik koji najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine i to u sljedećim razdobljima:

od 3. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 9. 8. 2019. godine u 23:59 sati.
od 10. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 16. 8. 2019. godine u 23:59 sati.
od 17.08.2019. godine u 00:00 sati do 23. 8. 2019. godine u 23:59 sati.
od 24. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 30. 8. 2019. godine u 23:59 sati.
Dobitnici tjednih nagrada bit će utvrđeni sljedećim danima:

10. 8. 2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine u razdoblju od 3. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 9. 8. 2019. godine u 23:59 sati).
17. 8. 2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine u razdoblju od 10. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 16. 8. 2019. godine u 23:59 sati).
24. 8. 2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine u razdoblju od 17. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 23. 8. 2019. godine u 23:59 sati).
31.08.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u okviru koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine u razdoblju od 24. 8.2019. godine u 00:00 sati do 30. 8. 2019. godine u 23:59 sati).
Dobitnik tjedne nagrade može biti dobitnik glavne i dnevne nagrade.

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu tjednu nagradu. Izuzetak od ovog pravila, tj. mogućnost da jedan isti sudionik osvoji više od jedne nagrade, može biti isključivo slučaj kada se neka od nagrada dodijeli prvom sljedećem sudioniku na rang listi, tj. rezervnom dobitniku, a taj dobitnik je tokom postupka validacije upsio ostvariti najbolji rezultat u toku jednog dana trajanja Natječaja.

Dobitnici tjednih nagrada bit će objavljeni u roku od 24 sata od dana utvrđivanja na internetskoj stranici www.zakucajglad.hr .

GLAVNE NAGRADE
Svi sudionici koji tijekom Natječaja budu sudjelovali u njemu mogu osvojiti glavnu nagradu. Sudionik koji tijekom Natječaja ostvari najbolje vrijeme, tj. najduže izdrži u pokušajima da zadrži kretanje lopte u obruču koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine, dobiva glavnu nagradu.

Ako dva ili više sudionika imaju jednake rezultate, prednost će imati sudionik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Dobitnici glavnih nagrada bit će utvrđeni:

31.8.2019. godine najkasnije u 10:00 sati (utvrđuje se jedan dobitnik koji je najduže izdržao u pokušajima da zadrži kretanje lopte u obruču koša prilikom kretanja iste duž obje osi u gore opisanoj Igri vještine u razdoblju od 3. 8. 2019. godine u 00:00 sati do 30. 8. 2019. godine u 23:59 sati).
Dobitnik glavne nagrade može biti dobitnik dnevne i tjedne nagrade.

Dobitnik glavne nagrade bit će objavljen u roku od 24 sata od dana utvrđivanja na internetskoj stranici www.zakucajglad.hr .

5) FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni fond:

Dnevne nagrade sastoje se od 28 košarkaških lopti u vrijednosti od po 92,40 kuna.

Tjedne nagrade sastoje se od 4 Grosbasket bona u vrijednosti od po 750 kuna. Bonovi se mogu iskoristiti za kupnju robe u svim Grosbasket maloprodajnim objektima na teritoriju Republike Hrvatske i ne mogu se zamijeniti za novac ni neku drugu nagradu.

Glavna nagrada sastoji se od turističkog aranžmana za dvije osobe – put u Španjolsku, grad Barcelona, na košarkašku utakmicu španjolske ACB lige ukupne vrijednosti od 18.750,00 kuna. Turistički aranžman može se iskoristiti do 1. 12. 2019. godine i obuhvaća sljedeće:

dvije zrakoplovne karte na relaciji Zagreb-Barcelona-Zagreb
transfer od zračne luke do hotela i obrnuto
sedam noćenja s doručkom u hotelu s najmanje 3*
dvije ulaznice za košarkašku utakmicu španjolske ACB lige po izboru Organizatora
Turistički aranžman ne može se zamijeniti za novac ni neku drugu nagradu, a dobitnik mora posjedovati putnu ispravu – putovnicu s datumom isteka koji nije kraći od 6 mjeseci od dana povratka s putovanja.

6) PREUZIMANJE NAGRADA
DNEVNE NAGRADE
Nakon što utvrdi da je određeni sudionik dobitnik dnevne nagrade, Organizator će mu na registriranu email adresu dostaviti elektronski obrazac koji je sudionik dužan popuniti, a iz kojeg će Organizator saznati adresu za preuzimanje nagrade. Također, sudionik je dužan putem elektronskog obrasca priređivaču dostaviti skenirani račun koji predstavlja dokaz o kupnji TUC krekera i na kojem se nalazi isti broj računa kao onaj uz pomoć kojeg se sudionik registrirao za sudjelovanje u Igri vještine.

Ako dobitnik dnevne nagrade u roku od 48 sati od primitka elektronske pošte s elektronskim obrascem ne ispuni gore opisani elektronski obrazac i/ili ne dostavi račun s istim brojem računa na osnovu kojeg se registrirao za sudjelovanje u nagradnoj igri, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodjeljuje prvom sljedećem sudioniku na rang-listi.

Organizator će dobitniku u roku od 45 radnih dana uručiti dnevnu nagradu putem dostavne službe na dostavljenu adresu, a prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potpisati odgovarajuću potvrdu o primitku nagrade koju će mu predočiti djelatnik dostavne službe.

Dobitnici dnevne nagrade nemaju pravo zahtijevati nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu nakon prihvaćanja nagrade. Potpisivanjem potvrde o primitku ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Natječaja.

TJEDNE NAGRADE
Nakon što utvrdi da je određeni sudionik dobitnik tjedne nagrade, Organizator će mu na registriranu email adresu dostaviti elektronski obrazac koji je sudionik dužan popuniti, a iz kojeg će Organizator saznati adresu za preuzimanje nagrade. Također, sudionik je dužan putem elektronskog obrasca priređivaču dostaviti skenirani račun koji predstavlja dokaz o kupnji TUC krekera i na kojem se nalazi isti broj računa kao onaj uz pomoć kojeg se sudionik registrirao za sudjelovanje u Igri vještine.

Ako dobitnik tjedne nagrade u roku od 48 sati od primitka elektronske pošte s elektronskim obrascem ne ispuni gore opisani elektronski obrazac i/ili ne dostavi račun s istim brojem računa na osnovu kojeg se registrirao za sudjelovanje u nagradnoj igri, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodjeljuje prvom sljedećem sudioniku na rang-listi.

Organizator će dobitniku tjednu nagradu uručiti slanjem putem dostavne službe na dostavljenu adresu, a prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potpisati odgovarajuću potvrdu o primitku nagrade koju će mu predočiti djelatnik dostavne službe.

Dobitnici tjedne nagrade nemaju pravo zahtijevati nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu nakon prihvaćanja nagrade. Potpisivanjem potvrde o primitku ima se smatrati da je dobitnik preuzeo nagradu i time prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Natječaja.

GLAVNA NAGRADA
Nakon što utvrdi da je određeni sudionik dobitnik glavne nagrade, Organizator će mu na registriranu email adresu dostaviti elektronski obrazac koji je sudionik dužan popuniti, a iz kojeg će Organizator saznati adresu za preuzimanje nagrade. Također, sudionik je dužan putem elektronskog obrasca priređivaču dostaviti skenirani račun koji predstavlja dokaz o kupnji TUC krekera i na kojem se nalazi isti broj računa kao onaj uz pomoć kojeg se sudionik registrirao za sudjelovanje u Igri vještine.

Ako dobitnik glavne nagrade u roku od 48 sati od primitka elektronske pošte s elektronskim obrascem ne ispuni gore opisani elektronski obrazac i/ili ne dostavi račun s istim brojem računa na osnovu kojeg se registrirao za sudjelovanje u nagradnoj igri, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodjeljuje prvom sljedećem sudioniku na rang-listi.

Organizator će dobitniku glavnu nagradu uručiti osobno u svojim poslovnim prostorijama koje se nalaze u ALERT d.o.o., Gajeva 17, Zagreb 10000, a prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potpisati odgovarajuću potvrdu o preuzimanju nagrade i predati kopiju svoje osobne iskaznice ako bi Organizator izvršio plaćanje poreza na dohodak građana. Organizator ne snosi troškove puta koji nastanu u svrhu preuzimanja glavne nagrade.

Dobitnik glavne nagrade nema pravo zahtijevati nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge ni prenijeti na drugu osobu poslije prihvaćanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Natječaja.

7) SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici u natječaju mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Sudionik Natječaja prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Svi sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući troškove pristupa internetu).

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalificira prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

sudionik je prekršio Pravila Natječaja;
postojanje opravdane sumnje u manipulaciju rezultata Natječaja od strane sudionika;
sudionik Natječaja krši važeće propise Republike Hrvatske, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o obveznim odnosima;
sudionik prilikom registracije unese korisničko ime koje je neprimjerenog sadržaja.
sudionik je za vreme trajanja Natječaja na bilo koji način povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa ili sustava, ili izvršio djelo računalnog krivotvorenja i/ili računalne prijevare, sukladno odredbama Kaznenog zakona RH.
8) POREZI
Sudionik ne snosi nikakve poreze, obaveze ni naknade direktno povezane s nagradama.
Porez na dohodak građana će umjesto sudionika snositi Organizator.

9) U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika, stranke će sve sporove iz ovoga Natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora utvrđuju nadležnost stvarno nadležnoga suda u Zagrebu.

10) ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove osobne podatke navedene prilikom prijave za sudjelovanje u Natječaju, i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Natječaju i dodjelu nagrada. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka potpuno transparentno i sukladno primjenjivim zakonima i propisima, posebice Uredbom o općoj zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679- “GDPR“, na temelju koje obrađujemo vaše Osobne podatke (“Osobni podaci“)..
Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) i za statističku obradu podataka.
Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako za to nema odobrenje.
Sudionik Natječaja ima pravo odustati od daljnjeg sudjelovanja tijekom Natječaja, nakon čega će se njegovi osobni podaci izbrisati iz baze osobnih podataka.

11) PRESTANAK OBVEZA
Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog Natječaja prema dobitniku.

12) MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo prekida Natječaja u bilo kom trenutku bez prethodnog navođenja razloga. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem službene internetske stranice www.zakucajglad.hr .

13) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Organizator ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti internetskoj stranici www.zakucajglad.hr.

Organizator ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja unutar internetske stranice www.zakucajglad.hr, kao ni za pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Organizator Natječaja ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice, neće se smatrati odgovornima za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne ili prouzročene štete koje bi mogle nastati uslijed upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internetske stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u nagradnom Natječaju ili na drugom mjestu.

14) IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti Pravila Natječaja i to uz obvezu da o tome pravovremeno obavijesti sve sudionike objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici www.zakucajglad.hr najkasnije u roku od 24 sata prije početka Natječaja.

Poveznica

Comments are Closed

Theme by Anders Norén