Nagradice

nagradne igre u tijeku

kupi i pošalji nagradne igre

Velika Ledo nagradna igra 2019. – Javi se Medi da ti auto sredi!

Velika Ledo nagradna igra 2019. – Javi se Medi da ti auto sredi!

P R A V I L A
Nagradne igre “Javi se Medi da ti auto sredi”

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

1. Nagradnu igru priređuje i organizira: LEDO plus d.o.o. Zagreb, Čavićeva 1a, OIB: 07179054100, u daljnjem tekstu:
Priređivač. Prema ovim Pravilima Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom: “Javi se Medi da ti auto sredi“
(u daljnjem tekstu: Nagradna igra).
2. Pravila će biti objavljena na www.ledo.hr, i biti će dostupna na www.ledo.hr za cijelo vrijeme trajanja Nagradne
igre.

SVRHA NAGRADNE IGRE
Članak 2.

1. Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za proizvode LEDO plus d.o.o. Zagreb.

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE
Članak 3.

1. Nagradna igra trajati će od 24.06.2019. godine do 18.08.2019. godine, na cijelom području Republike Hrvatske.

SUDIONICI NAGRADNE IGRE
Članak 4.

1. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi građani – sudionici Nagradne igre, državljani Republike Hrvatske i to oni koji
prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena na web stranicama Društva www.ledo.hr. U nagradnoj igri
ne mogu sudjelovati djelatnici LEDO plus d.o.o. Zagreb i članovi njihove uže obitelji.

NAČIN SUDJELOVANJA
Članak 5.

1. Za sudjelovanje u nagradnoj igri Sudionik treba, u vrijeme trajanja nagradne igre, kupiti bilo koji IMPULSNI ili
UGOSTITELJSKI sladoled Priređivača u kafićima, restoranima ili hotelima koji su prodajna mjesta sladoleda
Priređivača te ispuniti obrazac na Internet stranici www.ledo.hr u kojem je potrebno upisati: broj računa, ime i
prezime, adresu (ulica, poštanski broj i mjesto) i kontakt broj mobitela/telefona.
2. U Nagradnoj igri sudjeluju isključivo sljedeći proizvodi iz asortimana Ledo impulsnog ili ugostiteljskog sladoleda.
Niti jedan drugi sladoled ili drugi proizvod ne zadovoljava uvjete iz ovih Pravila i ne sudjeluje u Nagradnoj igri.
Iz Ledo impulsnog programa sudjeluju sladoledi: King temptation, King double, King caramel advanture, King
experience, King chocolate obsession, King classic, King panna cotta malina, King kokos, Super kornet, Kornet
čokolada, Kornet vanilija, Kornet stracciatella šumsko voće, Kornet punč, Linolada, Macho bijela čokolada, Macho
čokolada, Macho vanilija, Maximo čokolada, Maximo brownie, Maximo malina cake, Loptica, Magic pop,
Snjeguljica, Kontiki, Rumenko, Cedevita, Sensation, Soft ice cookie. Iz Ledo ugostiteljskog programa sudjeluju
sladoledi 4l, 6l i 8l: vanilija, čokolada, lješnjak, jagoda, ananas, borovnica, čokolada s komadićima, limun s
komadićima, banana split, stracciatella, panna cotta-malina, šumsko voće s komadićima, pistacija, kokos s
komadičima kokosa, cookie, kontiki, unicorn ice, malaga s grožđicama, punč, peanut butter, baileys, naranča,
brownie, mango, caffe latte, vanilija bourbon, višnja, orah, jagoda s komadićima i Linolada sladoled.
3. Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača
predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim
brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude
ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona) ta će prijava biti
proglašena nevažećom.
2
2

NAGRADNI FOND
Članak 6.

1. Ukupni nagradni fond: : 263.573,33 kn slovima: dvjestošezdesettritisućepetstosedamdesettri kune i tridesettri lipe).
2. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

NAGRADE
Članak 7.

1. Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade:
– GLAVNA NAGRADA: 1 osobni automobil 1x Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced, pojedinačne vrijednosti
149.453,33 kn (slovima: stočetrdesetdevetčetristopedesettri kune i tridesettri lipe )
– SPOREDNE NAGRADE:
o 4 potrošačke kartice s iznosom od 10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna i nula lipa) na kartici
SBERBANKE, pojedinačne vrijednosti nagrada 10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna i nula lipa);
o 4 potrošačke kartice s iznosom od 5.000,00 kn (slovima: petisuća kuna i nula lipa) na kartici
SBERBANKE, pojedinačne vrijednosti nagrada 5.000,00 kn (slovima: petisuća kuna i nula lipa);
o 20 Ledo poklon paketa sladoleda „Mega Slajo Set“ koji se sastoje od 9 kutija Ledo sladoleda
pojedinačne vrijednosti 2.212,00 kn (slovima: dvijetirućedvjestodvanaest kuna i nula lipa);
o 40 Ledo poklon paketa, koja se sastoje od: jedne torbe za plažu, Ledo medo plišane igračke i Ledo
poklon sladoleda pojedinačne vrijednosti nagrade 247,00 kn (slovima: dvjestočetrdesetsedamt kuna
i nula lipa)
2. Nagrada potrošačka kartica iz st. 1 ovog članka će biti potrošačke kartice banke prema izboru Priređivača
nagradne igre. Priređivač jamči da se potrošačka kartica iz st. 1 ovog članka može koristiti isključivo za kupovinu
proizvoda i usluga, a nikako za isplatu gotovog novca
3. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene
ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.
4. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl.7. st 1 ovih
Pravila.

OBJAVA DOBITNIKA
Članak 8.

1. Izvlačenja nagrade održati će se dana
08.07.2019 izvlačenje 17 sporednih nagrada i to:
– 1 nagrada 10.000 kn na potrošačkoj kartici,
– 1 nagrada 5.000 kn na potrošačkoj kartici ,
– 5 nagrada Ledo „Mega Slajo Set“
– 10 nagrada Ledo poklon paketa;
22.07.2019. izvlačenje 17 sporednih nagrada i to:
– 1 nagrada 10.000 kn na potrošačkoj kartici,
– 1 nagrada 5.000 kn na potrošačkoj kartici ,
– 5 nagrada Ledo „Mega Slajo Set“
– 10 nagrada Ledo poklon paketa;
06.08.2019 izvlačenje 17 sporednih nagrada i to:
– 1 nagrada 10.000 kn na potrošačkoj kartici,
– 1 nagrada 5.000 kn na potrošačkoj kartici ,
– 5 nagrada Ledo „Mega Slajo Set“
– 10 nagrada Ledo poklon paketa;
19.08.2019 izvlačenje 1 glavne nagrade i 17 sporednih nagrada:
– 1 nagrada Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced,
– 1 nagrada 10.000 kn na potrošačkoj kartici,
– 1 nagrada 5.000 kn na potrošačkoj kartici ,
– 5 nagrada Ledo „Mega Slajo Set“
– 10 nagrada Ledo poklon paketa.
Rezultati će biti objavljeni na www.ledo.hr nakon izvlačenja u roku od 5 radnih dana od izvlačenja.
2. Izvlačenje nagrade održati će se uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane Komisije Priređivača. Izvlačenje će biti
održano u poslovnim prostorima Priređivača ili na odvojenoj lokaciji, a čija će točna adresa pravovremeno biti
objavljena na web stranicama Priređivača.
3. Priređivač uzima u obzir pravilno popunjene internet obrasce iz čl. 5 st. 1 Pravila pristigle Priređivaču najkasnije do
14.08.2018. u 23:59 sati za glavnu nagradu, odnosno za izvlačenja sporednih nagrada prijave pristigle najkasnije
do 23:59 sati dan prije izvlačenja.
3
3

PRAVILA PRIVATNOSTI
Članak 9.

1. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj
igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
2. Svaki sudionik prijavljuje se imenom, prezimenom, adresom te brojem telefona. Ime i prezime i adresa moraju biti
isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu sudionika.
3. Ako ste za to dali izričitu privolu, Priređivač može Vaše osobne podatke obrađivati u promotivne svrhe putem
društvenih mreža i drugih digitalnih i tiskanih medija.
4. Prijavom na ovu nagradnu igru možete Priređivaču dati izričitu privolu da Vaše osobne podatke može obrađivati u
svrhu obaviještenosti Newsletter marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim
mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtke Priređivača.
5. Svi uvjeti prikupljanja i obrade osobnih podataka u svrhe promotivnih natječaja, kao i prava ispitanika u pogledu
takve obrade, detaljno su opisani u Obavijest o Privatnosti i Kolačićima koju je Priređivač objavio na poveznici
http://www.ledo.hr/hr/pravne-napomene/pravila-privatnosti
6. Ako ste izabrani kao dobitnik ove nagradne igre, Priređivač kao voditelj obrade osobnih podataka ima legitimni
interes da Vaše ime i prezime objavi na internetskim stranicama Priređivača u svrhu obavještavanja ostalih
sudionika promotivnog natječaja o izabranom dobitniku.
7. Svi uvjeti prikupljanja i obrade osobnih podataka zbog opisane svrhe, kontakt podatci Službenika za zaštitu
osobnih podataka, kao i prava ispitanika u pogledu takve obrade, detaljno su opisani u Obavijesti o Privatnosti i
Kolačićima koju je Priređivač objavio na poveznici http://www.ledo.hr/hr/pravne-napomene/pravila-privatnosti.

JAMSTVO DODJELE NAGRADA
Članak 10.

1. Za dodjelu nagrada iz čl.7. dobitniku jamči LEDO plus d.o.o. Zagreb.

MALOLJETNICI I OSOBE S OGRANIČENOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU
Članak 11.

1. Dobitnik dobivenu nagradu iz čl. 7. st. 1 ovih Pravila preuzima osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan
potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili
oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili
rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.
2. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko
roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže
s Pravilima nagradne igre.
3. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo
na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.

PREUZIMANJE NAGRADA
Članak 12.

1. Rok u kojem se dobitnik mora javiti Priređivaču radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je
obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu.
2. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio Priređivaču, Priređivač će dobitnika
ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti javiti se Priređivaču radi preuzimanja nagrade, sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara.
3. Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz st. 2. ovog čl. ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis
nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija čl.15. st.3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
4. Priređivač će u roku 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o
dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kn, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade čl. 16.
Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
5. Priređivač ne snosi troškove preuzimanja nagrada, kao niti bilo kakve troškove povezane s prijenosom prava
vlasništva na nagradi, registracije i slično. Priređivač plaća poseban porez na motorna vozila.

KOMISIJA PRIREĐIVAČA
Članak 13.

1. Predsjednik Uprave društva Ledo plus d.o.o. Zagreb imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će
pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik.
4
4
2. Originalni računi, a nakon izvlačenja nagrada, podložni su provjeri Komisije i javnog bilježnika. U slučaju da bilo
koji od računa se ne odnosi na asortimana Ledo impulsnog ili ugostiteljskog sladoleda iz čl. 5 st 1 Pravila, Komisija
će o toj činjenici sastaviti Zapisnik.

PREKID NAGRADNE IGRE
Članak 14.

1. Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti,
izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod
Priređivača.
2. Priređivač će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz čl. 1. ovih Pravila.

AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA
Članak 15.

1. U skladu sa člankom 11. Izjave o osnivanju LEDO plus d.o.o. Zagreb, ova Pravila potpisuje Uprava Društva.
Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila,
a koju imenuje Uprava Društva.
2. Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo
tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.

1. U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u
Zagrebu.
2. Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne
igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
3. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
4. Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili
njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 11., st. 2. i 3. ovih Pravila.
U Zagrebu, 07. 06. 2019. godine.

Poveznica

Comments are Closed

Theme by Anders Norén